Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade och insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen och kontroll av receptfria läkemedel.

Socialnämnden består av elva ordinarie ledamöter och sju ersättare. Nämnden sammanträder en gång i månaden utom i juli.

Socialnämndens sammanträden är inte offentliga.

Extra sammanträden

Extra sammanträden sker för sekretessärenden den 17 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj samt den 23 juni. Om inget ärende är anmält till respektive extra sammanträdesdatum ställs sammanträdet in.

Protokoll, kallelser och handlingar 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2021
Kallelser 2021

Kontakt

Tidigare protokoll socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg, stöd och service till vissa funktionshindrade samt...