Kommunfullmäktiges sammanträde 26 mars 2018

Aktuell information ges av kommundirektör Annette Anderssonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens arbete kring integrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Varför ta in arkeologer utifrån när vi kan göra det själva?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) om förtätning av tätorterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Christoffer Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) angående kommunens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) angående kostnader för arbetsmarknadsåtgärderlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C) angående att öka användningen av biobränsle i plan som flyger från Kalmar flygplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Björn Brändewall (L) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): Hur långt ska äldre behöva flytta för att få bo med sin partner?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Översyn av Kalmar kommuns organisation inför ny mandatperiod 2019 – 2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Gemensam överförmyndarnämnd mellan Borgholms kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Ny grafisk profil för Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan tvättmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Vad får tillgänglighet kosta i Kalmar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Inger Hilmansson (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S), överlämnad till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående barn som faller mellan kommunernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Hur slår neddragningarna inom LSS mot Kalmar?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Max Troendlé (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Ska Kalmar kommun tillåta att ensamkommande ungdomar hamnar i hemlöshet?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 20 augusti 2021
Publicerad: 27 mars 2018