Kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars 2017

2.1 Fråga från Lennart Lindstedt (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Lennart Lindstedt (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S), överlämnad till Kalmar kommunbolag AB:s ordförande Anders Andersson (C): Var tillsättningen av ny VD i Kalmarhem förenlig med aktiebolagslagen?

2.2 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V):
Erbjudande om extra ledig tid, för alla?

2.3 Fråga från Jan R Andersson (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Fråga från Jan R Andersson (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson
(S): Krisberedskapsvecka i Kalmar

2.4 Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Björn Brändewall (L) till kommunfullmäktiges ordförande
Roger Kaliff (S): Hur kan vi motverka avhopp från politiska uppdrag?

2.5 Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Björn Brändewall (L) till barn- och ungdomsnämndens
ordförande Lasse Johansson (S): Hur kan vi förebygga mässling och andra
sjukdomar på förskolor?

2.6 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till servicenämndens ordförande
Ingemar Einarsson (C): Är skolbananerna verkligen närproducerade?

2.8 Interpellation från Birgitta Nordlöw (L) Öppnas i nytt fönster.
Interpellation från Birgitta Nordlöw (L) till Johan Persson (S), överlämnad
till servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson (C): Riskerar Kalmar kommun
att utsättas för dataintrång?