Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Tillgänglighetsredogörelser

Här hittar du Kalmar kommuns olika tillgänglighetsredogörelser.