Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för webbplatsen kalmar.se och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Tillfällig tillgänglighetsredogörelse för kalmar.se

Vi strävar efter att webbplatsen kalmar.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

  • På sidan "Videoupptagningar från kommunfullmäktige" publiceras filmerna från Kommunfullmäktiges sammanträden idag otextade (liksom originalfilmerna på Youtube).
  • En del av pdf-filerna, särskilt de äldre, på webbplatsen är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till. Observera också att webbplatsens eget uppläsningsverktyg Talande webb inte läser pdf-filer.

Tillgänglighetsredogörelsen kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsredogörelsens (tillgänglighetsutlåtandets) utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa redogörelsen efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2019-11-05

Senast uppdaterad: 21 februari 2020
Publicerad: 5 november 2019