Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september 2016

Föredrag av Ariana Carvalho från Linnéuniversitetet. Crossing Borderslänk till annan webbplats

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare och informationlänk till annan webbplats
2.1 Fråga från Kristoffer Dywik (KD)länk till annan webbplats
Fråga från Kristoffer Dywik (KD) till socialnämndens ordförande Roger
Holmberg (S): Hur går arbetet mot könsstympning i Kalmar kommun?

2.2 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Hur
används innehållet i avgångssamtalen?

2.3 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L)länk till annan webbplats
2.3 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens
ordförande Ingemar Einarsson (C): Lekplats i Lindsdal?

3. Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommunlänk till annan webbplats
Första delen, cirka 25 minuter, fram till lunchuppehållet.

3. Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun,
fortsättninglänk till annan webbplats

Fortsättning på ärende 3, efter lunchuppehållet.

4. Byteaterns expansion och godkännande av investeringsram för Kalmar Hamn ABlänk till annan webbplats
Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 och godkännande av
investeringsram för Kalmar Hamn AB

5. Arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av fastigheten Barkestorp
3:1länk till annan webbplats

6. Detaljplan för kvarteret Bilen, Kalmar kommunlänk till annan webbplats

7. Reglementen för Kalmar kommuns nämnderlänk till annan webbplats

8. Försäljning av fastigheten Arkaden 3 i Norrliden, friköp av tomträttlänk till annan webbplats

9. Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra
Djurängenlänk till annan webbplats

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) och Björn Brändewall (L): Öppna upp våra
nätverk för besökare och invånarelänk till annan webbplats

11. Motion från Max Troendlé (MP): Underlätta för bilisternalänk till annan webbplats

12. Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp demokratin – låt frågor få
replikeraslänk till annan webbplats

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera deltidsbrandkåren i Kalmar
kommunlänk till annan webbplats

14. Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att öppna sina hem för
flyktingarlänk till annan webbplats

15. Valärendenlänk till annan webbplats

16. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats