Kommunfullmäktiges sammanträde 26 september 2016

Föredrag av Ariana Carvalho från Linnéuniversitetet. Crossing Borders Länk till annan webbplats.

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare och information Länk till annan webbplats.
2.1 Fråga från Kristoffer Dywik (KD) Länk till annan webbplats.
Fråga från Kristoffer Dywik (KD) till socialnämndens ordförande Roger
Holmberg (S): Hur går arbetet mot könsstympning i Kalmar kommun?

2.2 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats.
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till kommunalrådet Bertil Dahl (V): Hur
används innehållet i avgångssamtalen?

2.3 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats.
2.3 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens
ordförande Ingemar Einarsson (C): Lekplats i Lindsdal?

3. Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun Länk till annan webbplats.
Första delen, cirka 25 minuter, fram till lunchuppehållet.

3. Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar kommun,
fortsättning Länk till annan webbplats.

Fortsättning på ärende 3, efter lunchuppehållet.

4. Byteaterns expansion och godkännande av investeringsram för Kalmar Hamn AB Länk till annan webbplats.
Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 och godkännande av
investeringsram för Kalmar Hamn AB

5. Arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av fastigheten Barkestorp
3:1 Länk till annan webbplats.

6. Detaljplan för kvarteret Bilen, Kalmar kommun Länk till annan webbplats.

7. Reglementen för Kalmar kommuns nämnder Länk till annan webbplats.

8. Försäljning av fastigheten Arkaden 3 i Norrliden, friköp av tomträtt Länk till annan webbplats.

9. Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra
Djurängen Länk till annan webbplats.

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) och Björn Brändewall (L): Öppna upp våra
nätverk för besökare och invånare Länk till annan webbplats.

11. Motion från Max Troendlé (MP): Underlätta för bilisterna Länk till annan webbplats.

12. Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp demokratin – låt frågor få
replikeras Länk till annan webbplats.

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera deltidsbrandkåren i Kalmar
kommun Länk till annan webbplats.

14. Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att öppna sina hem för
flyktingar Länk till annan webbplats.

15. Valärenden Länk till annan webbplats.

16. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats.