Kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2022

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1 Val av protokolljusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2 Verksamhetsplan med budget 2023 och ekonomisk planering 2024-2025 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppledarnas inledning. Därefter allmänpolitisk debatt med fem olika fokusområden.

- Ekonomi

- Ett grönare Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Ett växande attraktivt Kalmar

- Hög kvalitet i välfärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Ett föredöme som arbetsgivare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Omröstning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3 Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation 2022–2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4 Taxor och taxeföreskrifter 2023 för Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5 Ny hamntaxa (fartygs- och varuavgifter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6 Taxor inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7 Vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8 Riktlinjer för Kalmar kommuns minoritetspolitiska arbete 2023 – 2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9 Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10 Ändring i bolagsordning för Kalmar Kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11 Ändring i bolagsordningar för Destination Kalmar AB och Växtplats i Kalmar AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12 Kapitaltillskott till Stiftelsen Kalmar läns museum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13 Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14 Dispens för överlämning av arkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 Regler för i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra 2022-2026 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16 Entledigande av styrelseledamöter och ersättare i Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda bolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17 Motion från Lotta Wahlmino (L) om digitala trygghetsvandringar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18 Motion från Lotta Wahlmino (L) om att införa spetsklasser i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19 Kristina Podolak-Andersson (S) avsägelse från politiska uppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20 Mats Nyblom (S) avsägelse från politiska uppdrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

21-100 Val av ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser m.m. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

101 Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 20 december 2022