Kommunfullmäktiges sammanträde 30 maj 2022

Information om Kalmar kommuns nya översiktsplan. Föredragande: Håkan Brynielsson samhällsbyggnadskontoret. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Frågor och interpellationer. Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


2-1. Fråga från Christopher Dywik (KD) till Kalmar Energi AB:s vice ordförande Marie Simonsson (S) om stora bonusar och höga elpriser Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle på grund av frånvaro

2-2. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om inventering av kvarglömda sprängmedel
Frågan besvaras på nästa sammanträde på grund av behov av ytterligare handläggning

2-3. Fråga från Thoralf Alfsson (-) till vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S) om vilka åtgärder som vidtagits på grund av klimatnödläge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-4. Fråga från Björn Brändewall (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): Kan även rullstolsburna ladda elbilen här? Frågan besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro inför sammanträdet

2-5. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad till kommunalrådet Liselotte Ross (V), om satsningen på de fria mensskydden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-6. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om att nedskräpning och klotter bidrar till otryggheten Frågan besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro inför sammanträdet

2-7. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) om användningen av kultur- och fritidsförvaltningens tält Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-8. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om KIFAB-affären Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-9. Interpellation från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om AI-mjukvara och mikrofoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-10. Interpellation från Måns Linge (M) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) angående avgiftsfri parkering för lunchgäster
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2-11. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Saknas det pengar till läromedel i Kalmar kommun? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-12. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S) angående förlängt fritids för elever på särskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-13. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om ny läktare i idrottshallen i Norrliden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-14. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om kommunens integrationsarbete Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro inför sammanträdet

Kommunens revisorers ordförande Per Dahl informerar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Investeringsbeslut Kalmarsundsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärende 4, fortsättning efter paus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Avhändande av allmänna handlingar vid försäljning av KIFAB i Kalmar AB till SBB i Norden AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Motion från Thoralf Alfsson (-) om att pausa de ekonomiska bidragen till studieförbundet Ibn Rushd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för Kretslopp Sydost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-15. Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om bekämpning av välfärdsbrott med en tjänst i tilläggsbudgeten 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-16. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om nolltolerans mot klotter i skolorna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-17. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S) om bristen på kortvårdsplatser i sommar
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av behov av ytterligare handläggning

2-18. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om övergångsställe/gångpassage i Fjölebro
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2-19. Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om verksamhetsväg i Snurrom
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2-20. Interpellation från Max Troendlé (MP) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) om fler odlingslotter
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av behov av ytterligare handläggning

2-21. Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om höjning av skolpengen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2-22. Interpellation från Alexander Krasnov (KD) till kommunalrådet Dzenita Abaza (S) om vad som görs för de individer som inte klarar av SFI Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro inför sammanträdet

2-23. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S) om den tunga trafiken i Trekanten
Interpellationen besvaras på nästa sammanträde på grund av frånvaro

2-24. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om friskolor och storleken på elevpengen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 31 maj 2022