Kommunfullmäktiges sammanträde 24 februari 2020

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Peter Akinder (S): Var är uteserveringsprogrammet, del 3?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommunstyrelsens ordförande Johanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Persson (S) om Coronavirusetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2c. Fråga från Petra Gustafsson (SD) till servicenämndens ordförande Johannalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Petersson (C): När blir det belysning vid lekplatsen i Bergavik?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Micael Foghagen (SD) till socialnämndens ordförande Rogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Holmberg (S) om socialförvaltningens kompetens kring prostitutionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kultur- och fritidsnämndens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Marianne Dahlberg (S): Vilka åtgärder planeras för att avskaffandet avlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
lokalstödet till seniorföreningarna inte ska leda till ökad ensamhet bland äldre?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2f. Fråga från Christopher Dywik (KD) till samhällsbyggnadsnämndens ordförandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Peter Akinder (S): Dags för en översyn av Kalmar kommuns parkeringsnorm?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Fråga från Björn Brändewall (L) till utbildningsnämndens ordförande Lasse
Johansson (S): Varför ingen överlämning till kommunala aktivitetsansavret?
Frågan besvaras vid nästa sammanträde

2h. Interpellation från Petra Gustafsson (SD) till samhällsbyggnadsnämndenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ordförande Peter Akinder (S): Hur löser man parkeringsbehovet i området somlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
byggs bort?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalråd Ingemar
Einarsson (C): Hur hänger Kalmar med i efterfrågan på en hållbar turism?
Interpellationen överlämnas till ordförande i Destination Kalmar Lasse
Johansson (S).
Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde

3. Kalmar kommuns preliminära bokslut 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Försäljning av aktier i Kalmar Öland Airport ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Försäljning av del av fastigheten Norrgård 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Taxor för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
samt tillsyn och tillstånd enligt lagen om brandfarliga ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
explosiva varor (LBE)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Larm- och skyddspolicy för Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Styrdokument för Kalmar kommuns arbete medlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
krisberedskap 2019-2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) omlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ödehusinventering för en levande landsbygdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om mer öppnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
biblioteklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP), Max Troendlélänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(MP) och Daphne Thuvesson (MP) om krontäckning -länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
mål för andel yta täckt av trädkronorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

13. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 3 september 2021
Publicerad: 25 februari 2020