Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar ska vara en kommun för alla. Här ska alla människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning erbjudas goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar.

Kulturell och mänsklig mångfald ska bidra till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet.

Kalmar kommun tar långsiktigt ansvar för att vår planet, och vår lokala miljö, ska fortsätta kunna ge oss människor det som vi behöver för att må bra, och få våra behov uppfyllda. Vatten och klimat är prioriterade frågor.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Så arbetar vi drogförebyggande

Information och rådgivning om alkohol, narkotika, droger och tobak för föräldrar, barn och ungdomar, krogar, mödrav

Så arbetar vi med jämställdhet

Kalmar ska vara en jämställd kommun där vi oavsett kön har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter

Så arbetar vi med hbtqi-frågor

Alla i Kalmar ska kunna leva sina liv utan att behöva dölja sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Så arbetar vi med integration

Ett framgångsrikt integrationsarbete är ett av de viktigaste målen för att säkra framtida arbetskraftsbehov, tillvä

Så arbetar vi med tillgänglighet

Kalmar ska vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsnedsättning

Nationella minoriteters rättigheter

Kalmar kommuns ansvar för att arbeta med information, delaktighet samt språk och kultur

Övriga länkar