Hållbarhet och mänskliga rättigheter

Kalmar kommun ska vara en hållbar kommun ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv, både idag och imorgon. Här ska alla människor erbjudas goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga drömmar.

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i Kalmars arbete för en hållbar utveckling.

Ett grönare Kalmar

En god miljö är grunden för vår välfärd. Läs mer om vårt miljöarbete här

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun

Våra kommunpriser!

Kalmar kommuns priser inom integration, jämställdhet och tillgänglighet

Agenda 2030

Kalmar kommun arbetar för en hållbar utveckling och därför är Agenda 2030 en ledstjärna för allt arbete i Kalmar ko

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap är ett sätt för offentlig verksamhet att samverka med idéburna organisationer.

Övriga länkar