Kalmar kommuns anslagstavla

Illustration - kvinna som sitter vid en dator och letar information på kalmar.se

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 6 september 2022

Justerat:

26 september 2022

Anslaget sattes upp:

26 september 2022

Anslaget tas ned:

19 oktober 2022

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 30 augusti 2022

Justerat:

19 september 2022

Anslaget sattes upp:

19 september 2022

Anslaget tas ned:

12 oktober 2022

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad


Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 30 augusti 2022

Justerat:

20 september 2022

Anslaget sattes upp:

21 september 2022

Anslaget tas ned:

14 oktober 2022

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:


Detta är det fullständiga protokollet från omsorgsnämndens sammanträde 2022-05-19

Räddningstjänsten Sydost

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Räddningstjänsten Sydost

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 14 september 2022

Justerat:

14 september 2022

Anslaget sattes upp:

15 september 2022

Anslaget tas ned:

7 oktober 2022

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 30 augusti 2022

Justerat:

5 september 2022

Anslaget sattes upp:

6 september 2022

Anslaget tas ned:

28 september 2022

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 14 september 2022

Justerat:

14 september 2022

Anslaget sattes upp:

15 september 2022

Anslaget tas ned:

7 oktober 2022

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 22 september 2022

Justerat:

22 september 2022

Anslaget sattes upp:

22 september 2022

Anslaget tas ned:

14 oktober 2022

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd 14 september 2022

Justerat:

21 september 2022

Anslaget sattes upp:

21 september 2022

Anslaget tas ned:

13 oktober 2022

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Utbildningsnämnden 14 september 2022

Justerat:

19 september 2022

Anslaget sattes upp:

19 september 2022

Anslaget tas ned:

11 oktober 2022

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 15 september 2022

Justerat:

26 september 2022

Anslaget sattes upp:

27 september 2022

Anslaget tas ned:

19 oktober 2022

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden 1 september 2022

Justerat:

14 september 2022

Anslaget sattes upp:

15 september 2022

Anslaget tas ned:

7 oktober 2022

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Nyheter

Evenemang