Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid:

Måndag 27 maj 2019, klockan 11.00

Klockan 10.30 sker en information av kommunens säkerhetssamordnare Peo Carlsson

Plats:

Kalmarsalen, Glasverandan

Kommunfullmäktige 29 april 2019

Justerat:

9 maj 2019

Anslaget sattes upp:

9 maj 2019

Anslaget tas ned:

31 maj 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 7 maj 2019

Justerat:

21 maj 2019

Anslaget sattes upp:

21 maj 2019

Anslaget tas ned:

12 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj 2019

Justerat:

14 maj 2019

Anslaget sattes upp:

14 maj 2019

Anslaget tas ned:

5 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§61

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 april 2019

Justerat:

7 maj 2019

Anslaget sattes upp:

8 maj 2019

Anslaget tas ned:

31 maj 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 april 2019

Justerat:

17 maj 2019

Anslaget sattes upp:

17 maj 2019

Anslaget tas ned:

10 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 maj 2019

Justerat:

21 maj 2019

Anslaget sattes upp:

21 maj 2019

Anslaget tas ned:

12 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:


Kommunstyrelsens planutskott 21 maj 2019

Justerat:

21 maj 2019

Anslaget sattes upp:

21 maj 2019

Anslaget tas ned:

12 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 20

Kommunstyrelsens planutskott 16 april 2019

Justerat:

2 maj 2019

Anslaget sattes upp:

3 maj 2019

Anslaget tas ned:

27 maj 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad 3 maj 2019

Justerat:

16 maj 2019

Anslaget sattes upp:

16 maj 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 25 april 2019

Justerat:

7 maj 2019

Anslaget sattes upp:

8 maj 2019

Anslaget tas ned:

30 maj 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden 15 maj 2019

Justerat:

21 maj 2019

Anslaget sattes upp:

22 maj 2019

Anslaget tas ned:

13 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 9 maj 2019

Justerat:

20 maj 2019

Anslaget sattes upp:

21 maj 2019

Anslaget tas ned:

12 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 25 april 2019

Justerat:

3 maj 2019

Anslaget sattes upp:

6 maj 2019

Anslaget tas ned:

28 maj 2019

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 25 april 2019

Justerat:

2 maj 2019

Anslaget sattes upp:

3 maj 2019

Anslaget tas ned:

27 maj 2019

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 22 maj 2019

Justerat:

22 maj 2019

Anslaget sattes upp:

23 maj 2019

Anslaget tas ned:

14 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 23 maj 2019

Justerat:

23 maj 2019

Anslaget sattes upp:

23 maj 2019

Anslaget tas ned:

14 juni 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:


Socialnämndens sociala utskott 2 maj 2019

Justerat:

6 maj 2019

Anslaget sattes upp:

6 maj 2019

Anslaget tas ned:

28 maj 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:


Socialnämndens sociala utskott 2 maj 2019

Justerat:

2 maj 2019

Anslaget sattes upp:

3 maj 2019

Anslaget tas ned:

27 maj 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

omedelbar justering

Socialnämndens sociala utskott 15 maj 2019

Justerat:

16 maj 2019

Anslaget sattes upp:

17 maj 2019

Anslaget tas ned:

10 juni 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd 17 april 2019

Justerat:

7 maj 2019

Anslaget sattes upp:

8 maj 2019

Anslaget tas ned:

30 maj 2019

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer 16 maj 2019

Justerat:

16 maj 2019

Anslaget sattes upp:

17 maj 2019

Anslaget tas ned:

10 juni 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet, styrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Bygglovshandlingar finns tillgängliga på

Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 35 A, Kalmar
Handlingarna finns tillgängliga mellan 25 mars och 22 april 2019.

Dina skriftliga synpunkter skickar du, antingen via epost till sam.byggnadskontoret@kalmar.se eller via brev till

Samhällsbyggnadsnämnden
Box 611
391 26 Kalmar

Föreskift om eldningsförbud upphör att gälla

Kalmar kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att häva eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Kalmar län och övriga
kommuner i Kalmar län.

§1 Eldningsförbudet som infördes 29 april 2019 upphör att gälla från och med klockan 12.00 måndag den 6 maj 2019.

Upphävandet innebär att aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) är tillåtet.

Bakgrund och motiv

Föreskriften om eldning s förbud baseras på bedömning av brandrisken, som görs för hela Kalmar län av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag som
tillhandahålls-av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI).

Med anledning av det kallare väder med regn som under helgen passerat Kalmar, så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i kommunen. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av räddningschef i beredskap.

Övrigt

Trots att föreskrift om eldningsförbud upphör att gälla är det fortsatt torrt i skog och mark. Försiktighet bör vidtas vid all hantering av eld, även grillning.

Detta ärende har beslutats av Frida Cesar, Räddningschef i beredskap Kalmar kommun

Beslutet om flyttning och skrotning av MS66 MMG

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 20/3-2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av MS66 MMG som stått uppställd på parkeringen vid ICA intill Mörevägen i LjungbyholmEnligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 20/3-2019

Beslutet om flyttning och skrotning av KBJ625

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 20/3-2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av KBJ625 som stått uppställd på grusparkeringen vid Klintvägen i Ljungbyholm

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 20/3-2019

Beslutet om flyttning av WAS 196

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 7/3-2019 verkställt beslutet om flyttning av WAS 196 som är avställd stått uppställd på Öhnelssgatan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 7/3-2019

Beslut om flyttning av cyklar

Härmed meddelas att Kalmar kommuns Serviceförvaltning den 10/5-2019 beslutat om flyttningen av de cyklar som stått långtidsuppställda i cykelställena på Kvarnholmen i Kalmar:

Enligt bifogade ”maskade” dokument ”Cykelparkeringskontroll på Kalmar Kvarnholmen”

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, till-faller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Kontaktcenter, på tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 15/5 2019

Kalmar kommuns Samhällsbyggnadskontor.


Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang