Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige 27 januari 2020

Justerat:

10 februari 2020

Anslaget sattes upp:

10 februari 2020

Anslaget tas ned:

4 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 4 februari 2020

Justerat:

11 februari 2020

Anslaget sattes upp:

11 februari 2020

Anslaget tas ned:

5 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 Januari 2020

Justerat:

11 februari 2020

Anslaget sattes upp:

11 februari 2020

Anslaget tas ned:

5 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:


Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 februari 2020

Justerat:

25 februari 2020

Anslaget sattes upp:

25 februari 2020

Anslaget tas ned:

18 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 Februari 2020

Justerat:

19 Februari 2020

Anslaget sattes upp:

20 Februari 2020

Anslaget tas ned:

13 Mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 29 januari 2020

Justerat:

18 februari 2020

Anslaget sattes upp:

18 februari 2020

Anslaget tas ned:

11 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 30 januari 2020

Justerat:

10 februari 2020

Anslaget sattes upp:

11 februari 2020

Anslaget tas ned:

4 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 27 februari 2020

Justerat:

28 februari 2020

Anslaget sattes upp:

28 februari 2020

Anslaget tas ned:

23 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:


Ett beslut från omsorgsnämnden, § 5 den 27 februari 2020, är omedelbart justerat.

Samhällsbyggnadsnämnden 12 Februari 2020

Justerat:

20 Februari 2020

Anslaget sattes upp:

20 Februari 2020

Anslaget tas ned:

13 Mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 25 februari 2020

Justerat:

25 Februari 2020

Anslaget sattes upp:

25 Februari 2020

Anslaget tas ned:

18 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Omedelbar justering.

Socialnämnd 28 Januari 2020

Justerat:

6 Februari 2020

Anslaget sattes upp:

6 Februari 2020

Anslaget tas ned:

28 februari 2020

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 25 februari 2020

Justerat:

28 februari 2020

Anslaget sattes upp:

28 februari 2020

Anslaget tas ned:

23 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 6 februari 2020

Justerat:

6 februari 2020

Anslaget sattes upp:

7 februari 2020

Anslaget tas ned:

2 mars 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 19 februari 2020

Justerat:

20 februari 2020

Anslaget sattes upp:

21 februari 2020

Anslaget tas ned:

16 mars 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Avser paragrafer med omedelbar justering.

Södermöre kommundelsnämnd 29 januari 2020

Justerat:

7 februari 2020

Anslaget sattes upp:

7 februari 2020

Anslaget tas ned:

29 februari 2020

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 13 februari 2020

Justerat:

24 februari 2020

Anslaget sattes upp:

25 februari 2020

Anslaget tas ned:

17 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden 31 januari 2020

Justerat:

6 februari 2020

Anslaget sattes upp:

7 februari 2020

Anslaget tas ned:

2 mars 2020

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 27/2 - 20 verkställt beslutet om flyttning av LEW 036 som har körförbud och stått uppställd på Plankvägen (grusgropen) 3 i Vassmolösa.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 27/2- 20

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

UFK 292 Flottiljvägen SBN 2019/1154

JGZ 940 Flottiljvägen SBN 2019/1148

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 2/12-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

AF 62 ZCY Postmästaregatan SBN 2020/

TFW 683 Gamla Revsuddevägen (PREEM) SBN 2019/0074

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 12/02-2020

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 6/2 - 20 verkställt beslutet om flyttning av KJU 737 som har körförbud och stått uppställd på Amerikavägen 5 i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 6/2 - 20

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 6/2 - 20 verkställt beslutet om flyttning av RKO 006 som har körförbud och stått uppställd på Lorensbergsgatan (Lars Kagg skolan) i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 6/2 - 20

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 28 nov 2019 verkställt beslutet om flyttning av PJS 052 som stått uppställd på Flottiljvägen i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 29/11-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

 

 

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang