Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid:
Plats:

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell och Konferens

Kommunfullmäktige 28 januari 2019

Justerat:

11 februari 2019

Anslaget sattes upp:

12 februari 2019

Anslaget tas ned:

6 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 5 februari 2019

Justerat:

14 februari 2019

Anslaget sattes upp:

14 februari 2019

Anslaget tas ned:

8 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 februari 2019

Justerat:

12 februari 2019

Anslaget sattes upp:

12 februari 2019

Anslaget tas ned:

6 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§14

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 januari 2019

Justerat:

30 januari 2019

Anslaget sattes upp:

31 januari 2019

Anslaget tas ned:

22 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 januari 2019

Justerat:

22 januari 2019

Anslaget sattes upp:

22 januari 2019

Anslaget tas ned:

13 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 2

Kommunstyrelsens planutskott 22 januari 2019

Justerat:

28 januari 2019

Anslaget sattes upp:

29 januari 2019

Anslaget tas ned:

20 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 22 januari 2019

Justerat:

22 januari 2019

Anslaget sattes upp:

22 januari 2019

Anslaget tas ned:

13 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 1

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad 17 januari 2019

Justerat:

21 januari 2019

Anslaget sattes upp:

22 januari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 23 januari 2019

Justerat:

5 februari 2019

Anslaget sattes upp:

5 februari 2019

Anslaget tas ned:

27 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden 23 januari 2019

Justerat:

31 januari 2019

Anslaget sattes upp:

1 februari 2019

Anslaget tas ned:

25 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 31 januari 2019

Justerat:

7 februari 2019

Anslaget sattes upp:

8 februari 2019

Anslaget tas ned:

1 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 30 januari 2019

Justerat:

12 februari 2019

Anslaget sattes upp:

13 februari 2019

Anslaget tas ned:

7 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 25 januari 2019

Justerat:

1 februari 2019

Anslaget sattes upp:

1 februari 2019

Anslaget tas ned:

25 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden 30 januari 2019

Justerat:

6 februari 2019

Anslaget sattes upp:

7 februari 2019

Anslaget tas ned:

1 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 6 februari 2019

Justerat:

6 februari 2019

Anslaget sattes upp:

7 februari 2019

Anslaget tas ned:

1 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 29 januari 2019

Justerat:

1 februari 2019

Anslaget sattes upp:

4 februari 2019

Anslaget tas ned:

26 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 24 januari 2019

Justerat:

25 januari 2019

Anslaget sattes upp:

25 januari 2019

Anslaget tas ned:

18 februari 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 24 januari 2019

Justerat:

24 januari 2019

Anslaget sattes upp:

24 januari 2019

Anslaget tas ned:

15 februari 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Avser paragrafer med omedelbar justering.

Södermöre kommundelsnämnd 23 januari 2019

Justerat:

29 januari 2019

Anslaget sattes upp:

31 januari

Anslaget tas ned:

22 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 17 januari 2019

Justerat:

29 januari 2019

Anslaget sattes upp:

31 januari 2019

Anslaget tas ned:

21 februari 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden 31 januari 2019

Justerat:

12 februari 2019

Anslaget sattes upp:

13 februari 2019

Anslaget tas ned:

7 mars 2019

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet, styrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Beslut om flyttning av RSW 615

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av RSW 615 som stått uppställd på Jägarevägen i Kalmar

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Beslut om flyttning av RWR 278

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av RWR 278 som är avställd sedan 8/5-2017 och stått uppställd på Drottning Kristinasväg i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Beslut om flyttning av TMA 959

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av TMA 959 som är avställd sedan 4/2-2016 och stått uppställd utmed Strandvägen, bakom Stagneliuskolan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Beslut om flyttning av WGD 804

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av WGD 804 som har körförbud och stått uppställd på Vestavägen i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Beslut om flyttning av B2774F

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 25/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av B2774F som stått uppställd Vestavägen i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, 0480-45 00 00

Kalmar den 25/1-2019

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang