Kalmar kommuns anslagstavla

Illustration - kvinna som sitter vid en dator och letar information på kalmar.se

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:


Kommunstyrelsen 5 september 2023

Justerat:

22 september 2023

Anslaget sattes upp:

22 september 2023

Anslaget tas ned:

16 oktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 september 2023

Justerat:

19 september 2023, § 88

Anslaget sattes upp:

20 september 2023

Anslaget tas ned:

12 oktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 29 augusti 2023

Justerat:

18 september 2023

Anslaget sattes upp:

18 september 2023

Anslaget tas ned:

10 oktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Landsbyggsnämnden 23 augusti 2023

Justerat:

4 september 2023

Anslaget sattes upp:

6 september 2023

Anslaget tas ned:

28 september 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:
Räddningstjänsten Sydost

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Räddningstjänsten Sydost

Övrigt:

Socialnämnden 13 september 2023

Justerat:

13 september 2023

Anslaget sattes upp:

14 september 2023

Anslaget tas ned:

6 oktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:


Socialnämnden 29 augusti 2023

Justerat:

8 september 2023

Anslaget sattes upp:

11 september 2023

Anslaget tas ned:

3 oktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:


Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 13 september 2023

Justerat:

13 september 2023

Anslaget sattes upp:

14 september 2023

Anslaget tas ned:

6 oktober 2023

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Utbildningsnämnden 20 september 2023

Justerat:

25 september 2023

Anslaget sattes upp:

26 september 2023

Anslaget tas ned:

18 oktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 25 augusti 2023

Justerat:

4 september

Anslaget sattes upp:

4 september

Anslaget tas ned:

26 september

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 14 september 2023

Justerat:

25 september 2023

Anslaget sattes upp:

26 september 2023

Anslaget tas ned:

18 otktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Nämnden för integration och arbetsmarknad 7 september 2023

Justerat:

18 september 2023

Anslaget sattes upp:

19 september 2023

Anslaget tas ned:

11 oktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden 1 september 2023

Justerat:

7 september 2023

Anslaget sattes upp:

8 september 2023

Anslaget tas ned:

2 oktober 2023

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:

Läs alla protokoll, kallelser och handlingar från valnämnden

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt:

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 010-352 00 00

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Nyheter

Evenemang

false