Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunfullmäktige 17 juni 2019

Justerat:

1 juli 2019

Anslaget sattes upp:

2 juli 2019

Anslaget tas ned:

24 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 4 juni 2019

Justerat:

17 juni 2019

Anslaget sattes upp:

17 juni 2019

Anslaget tas ned:

9 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 juni 2019

Justerat:

18 juni 2019

Anslaget sattes upp:

18 juni 2019

Anslaget tas ned:

10 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 82

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 juni 2019

Justerat:

25 juni 2019

Anslaget sattes upp:

25 juni 2019

Anslaget tas ned:

17 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 18 juni 2019

Justerat:

25 juni 2019

Anslaget sattes upp:

25 juni 2019

Anslaget tas ned:

17 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 20

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 12 juni 2019

Justerat:

1 juli 2019

Anslaget sattes upp:

2 juli 2019

Anslaget tas ned:

24 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden 12 juni 2019

Justerat:

19 juni 2019

Anslaget sattes upp:

20 juni 2019

Anslaget tas ned:

12 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 19 juni 2019

Justerat:

1 juli 2019

Anslaget sattes upp:

2 juli 2019

Anslaget tas ned:

24 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 19 juni 2019

Justerat:

2 juli 2019

Anslaget sattes upp:

2 juli 2019

Anslaget tas ned:

24 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 19 juni 2019

Justerat:

2 juli 2019

Anslaget sattes upp:

3 juli 2019

Anslaget tas ned:

25 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden 19 juni 2019

Justerat:

27 juni 2019

Anslaget sattes upp:

28 juni 2019

Anslaget tas ned:

22 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 18 juni 2019

Justerat:

25 juni 2019

Anslaget sattes upp:

25 juni 2019

Anslaget tas ned:

17 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 12 juni 2019

Justerat:

14 juni 2019

Anslaget sattes upp:

14 juni 2019

Anslaget tas ned:

8 juli 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:


Socialnämndens sociala utskott 18 juni 2019

Justerat:

18 juni 2019

Anslaget sattes upp:

19 juni 2019

Anslaget tas ned:

11 juli 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:


Socialnämndens sociala utskott 26 juni 2019

Justerat:

28 juni 2019

Anslaget sattes upp:

1 juli 2019

Anslaget tas ned:

23 juli 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:


Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 12 juni 2019

Justerat:

12 juni 2019

Anslaget sattes upp:

13 juni 2019

Anslaget tas ned:

5 juli 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd 12 juni 2019

Justerat:

24 juni 2019

Anslaget sattes upp:

25 juni 2019

Anslaget tas ned:

17 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden 12 juni 2019

Justerat:

17 juni 2019

Anslaget sattes upp:

17 juni 2019

Anslaget tas ned:

9 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 18 juni 2019

Justerat:

20 juni 2019

Anslaget sattes upp:

24 juni 2019

Anslaget tas ned:

15 juli 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet, styrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet 24 maj 2019

Justerat:
Anslaget sattes upp:

18 juni 2019

Anslaget tas ned:

9 juli 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Förbudet att elda gäller från midsommarafton klockan 12.00 i hela Kalmar län.

Länsstyrelsen har genom samverkan stämt av beslutet med Räddningscheferna i länets kommuner. Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

Beslutet innebär att det är förbjudet att elda i skog och mark tills vidare. Det är tillåtet att:

grilla eller laga mat vid iordningställda platser utformade så att risk för spridning är låg (iordningsställd plats avser en grill- eller eldplats som är avgränsad med obrännbart material, till exempel betongkonstruktion eller stensättning, samt en bred markyta med grus eller motsvarande runt omkring eldplatsen.)
i anslutning till villa, fritidshus eller flerbostadshus grilla i grill eller annan anordning avsedd för matlagning. Anordningen ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken. Det är också tillåtet att, på samma villkor, grilla för restauranger och annan liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde. Samma villkor gäller för grillning på campingplatser (ej naturcampingplatser).
Du behöver alltid vara extra försiktig om du grilla. Den som tänder en eld är alltid ansvarig för att den släcks och man måste alltid ha koll på att elden inte startar igen.

Tänk på att
Arbete i skog och mark, som kan orsaka gnistor, kräver särskild försiktighet. Tillgång till släckutrustning bör finnas samt erforderlig bevakning utföras efter dessa typer av arbete.

Rökning bör undvikas vid vistelse i skog och mark.

Frågor som rör eldningsförbudet hänvisas till trygghets- och larmcentralen på telefonnummer 0480-45 95 95.
KUNGÖRELSE

 

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 17/1-2019 verkställt beslutet om flyttning av båt vraket som stått uppstället en längre tid på Flottiljvägen i Kalmar

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 19/6-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

 

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 14/6-2019 verkställt beslutet om flyttning och skrotning av SBG 933 som stått uppställdi Skällby.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 14/6-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

 

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns Serviceförvaltning den 4/6-2019 beslutat om flyttningen av de cyklar som stått långtidsuppställda i cykelställena vid Centralstationen i Kalmar:

Enligt bifogade ”maskade” dokument ”Cykelparkeringskontroll på Centralstationen”

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Kontaktcenter, på tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 5/6 2019

Kalmar kommuns Samhällsbyggnadskontor.

Beslut om flyttning av cyklar

Härmed meddelas att Kalmar kommuns Serviceförvaltning den 10/5-2019 beslutat om flyttningen av de cyklar som stått långtidsuppställda i cykelställena på Kvarnholmen i Kalmar:

Enligt bifogade ”maskade” dokument ”Cykelparkeringskontroll på Kalmar Kvarnholmen”

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, till-faller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Kontaktcenter, på tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 15/5 2019

Kalmar kommuns Samhällsbyggnadskontor.

 

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang