Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige 25 november 2019

Justerat:

6 december 2019

Anslaget sattes upp:

10 december 2019

Anslaget tas ned:

3 januari 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 november 2019

Justerat:

19 november 2019

Anslaget sattes upp:

19 november 2019

Anslaget tas ned:

11 december 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 118

Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 November 2019

Justerat:

20 November 2019

Anslaget sattes upp:

21 November 2019

Anslaget tas ned:

13 December 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 26 November 2019

Justerat:

6 December 2019

Anslaget sattes upp:

6 December 2019

Anslaget tas ned:

30 December 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 november 2019

Justerat:

9 december 2019

Anslaget sattes upp:

9 december 2019

Anslaget tas ned:

2 januari 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:

27 november 2019

Anslaget sattes upp:

28 november 2019

Anslaget tas ned:

20 December 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 53

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad 18 november 2019

Justerat:

9 december 2019

Anslaget sattes upp:

10 december 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad 29 oktober 2019

Justerat:

18 november 2019

Anslaget sattes upp:

19 november 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 20 november 2019

Justerat:

29 november 2019

Anslaget sattes upp:

29 november 2019

Anslaget tas ned:

23 december 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden 20 November 2019

Justerat:

28 November 2019

Anslaget sattes upp:

29 November 2019

Anslaget tas ned:

23 December 2019

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 21 november 2019

Justerat:

2 december 2019

Anslaget sattes upp:

4 december 2019

Anslaget tas ned:

26 december 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 28 november 2019

Justerat:

9 december 2019

Anslaget sattes upp:

10 december 2019

Anslaget tas ned:

2 januari 2020

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 14 November 2019

Justerat:

21 November 2019

Anslaget sattes upp:

21 November 2019

Anslaget tas ned:

13 December 2019

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden 27 November 2019

Justerat:

3 December 2019

Anslaget sattes upp:

3 December 2019

Anslaget tas ned:

24 December 2019

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 20 november 2019

Justerat:

20 november 2019

Anslaget sattes upp:

20 november 2019

Anslaget tas ned:

11 december 2019

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Avser paragrafer med omedelbar justering.

Socialnämndens sociala utskott 27 November 2019

Justerat:

27 November 2019

Anslaget sattes upp:

28 November 2019

Anslaget tas ned:

20 December 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Protokoll med omedelbar justering.

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 27 November 2019

Justerat:

28 November 2019

Anslaget sattes upp:

28 November 2019

Anslaget tas ned:

20 December 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 20 November 2019

Justerat:

20 November 2019

Anslaget sattes upp:

21 November 2019

Anslaget tas ned:

13 December 2019

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Extra sammanträde med sociala utskottet.

Södermöre kommundelsnämnd 20 November 2019

Justerat:

4 December 2019

Anslaget sattes upp:

6 December 2019

Anslaget tas ned:

27 December 2019

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 14 November 2019

Justerat:

20 November 2019

Anslaget sattes upp:

21 November 2019

Anslaget tas ned:

12 December 2019

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer 21 november 2019

Justerat:

5 december 2019

Anslaget sattes upp:

9 december 2019

Anslaget tas ned:

2 januari 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

UFK 292 Flottiljvägen SBN 2019/1154

JGZ 940 Flottiljvägen SBN 2019/1148

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 2/12-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

Fordon Ursp.uppställningsplats Ärende

DPG 236 Sheelegatan (Trafikverket) SBN 2019/1146

HJD 719 Stagneliusgatan (Lars Kaggskolans) SBN 2019/1147

KRJ 727 Adelgatan SBN 2019/1150

RKK 131 Stationsgatan (Parkeringen vid pressbyrån) SBN 2019/1151

TSW 030 Gas-jacobs gata SBN 2019/1152

JKO 137 Ståthållaregatan 47 SBN 2019/1160

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 26/11-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

 


KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 10/9 - 2019 verkställt beslutet om flyttning av WHW 069 som stått uppställd på ”Pendlarparkering ” Värsnäsvägen i Kalmar

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 3/10-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 29 jul 2019 verkställt beslutet om flyttning av AHW 997 som stått uppställd på Liljan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 20/9-2019

Samhällsbyggnadskontoret.KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 29 jul 2019 verkställt beslutet om flyttning av PGR 595 som stått uppställd på Liljan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 20/9-2019

Samhällsbyggnadskontoret.KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 10 sep 2019 verkställt beslutet om flyttning av UKZ 524 som stått uppställd på Lilla Bullens Väg i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 20/9-2019

Samhällsbyggnadskontoret.KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 29 jul 2019 verkställt beslutet om flyttning av WNX 989 som stått uppställd på Liljan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 2/10-2019

Samhällsbyggnadskontoret.KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 29 jul 2019 verkställt beslutet om flyttning av AXH 872 som stått uppställd på Liljan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 2/10-2019

Samhällsbyggnadskontoret.KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 29 jul 2019 verkställt beslutet om flyttning av PYH 555 som stått uppställd på Liljan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 2/10-2019

Samhällsbyggnadskontoret.KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 10 Sep 2019 verkställt beslutet om flyttning av SGY 027 som stått uppställd på Liljan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 2/10-2019

Samhällsbyggnadskontoret.KUNGÖRELSE


Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 23 Sep 2019 verkställt beslutet om flyttning av TJZ 719 som stått uppställd på Magistratsgatan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 14/10-2019

Samhällsbyggnadskontoret.


KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 29 jul 2019 verkställt beslutet om flyttning av KCL 850 som stått uppställd på Magistratsgatan i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 21/10-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

 

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns Serviceförvaltning den 6/11-2019 beslutat om flyttningen av de cyklar som stått långtidsuppställda i cykelställena vid Centralstationen i Kalmar:

Enligt bifogade ”maskade” dokument ”Cykelparkeringskontroll på Centralstationen”

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Kontaktcenter, på tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 8/11 2019

Kalmar kommuns Samhällsbyggnadskontor.


KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns Serviceförvaltning den 30/10-2019 beslutat om flyttningen av de cyklar som stått långtidsuppställda i cykelställena på Kvarnholmen i Kalmar:

Enligt bifogade ”maskade” dokument ”Cykelparkeringskontroll på Kalmar Kvarnholmen”

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Kontaktcenter, på tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 8/11 2019

Kalmar kommuns Samhällsbyggnadskontor.

 

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att Kalmar kommuns samhällsbyggnadskontor den 28 nov 2019 verkställt beslutet om flyttning av PJS 052 som stått uppställd på Flottiljvägen i Kalmar.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 29/11-2019

Samhällsbyggnadskontoret.

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang