JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid:

15 oktober 2018, klockan 11.00

Plats:

Kalmarsalen, Glasverandan OBS Plats!

Kommunfullmäktige 24 september 2018

Justerat:

8 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

8 oktober 2018

Anslaget tas ned:

31 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsen 2 oktober 2018

Justerat:

12 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

12 oktober 2018

Anslaget tas ned:

5 november 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 oktober 2018

Justerat:

9 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

10 oktober 2018

Anslaget tas ned:

1 november 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 september 2018

Justerat:

27 september 2018

Anslaget sattes upp:

27 september 2018

Anslaget tas ned:

22 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 september 2018

Justerat:

26 september 2018

Anslaget sattes upp:

27 september 2018

Anslaget tas ned:

19 oktober 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 september 2018

Justerat:

25 september 2018

Anslaget sattes upp:

25 september 2018

Anslaget tas ned:

17 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

§ 87

Kommunstyrelsens planutskott 18 september 2018

Justerat:

26 september 2018

Anslaget sattes upp:

26 september 2018

Anslaget tas ned:

18 oktober 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 25 september 2018

Justerat:

26 september 2018

Anslaget sattes upp:

26 september 2018

Anslaget tas ned:

18 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Barn- och ungdomsnämnden 19 september 2018

Justerat:

26 september 2018

Anslaget sattes upp:

27 september 2018

Anslaget tas ned:

19 oktober 2018

Justerat protokoll finns hos:
Justerat protokoll finns hos:

Barn- och ungdomsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 27 september 2018

Justerat:

8 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

9 oktober 2018

Anslaget tas ned:

30 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 27 september 201

Justerat:

8 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

9 oktober 2018

Anslaget tas ned:

31 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 19 september 2018

Justerat:

26 september 2018

Anslaget sattes upp:

27 september 2018

Anslaget tas ned:

19 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden 26 september 2018

Justerat:

3 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

4 oktober 2018

Anslaget tas ned:

26 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 25 september 2018

Justerat:

3 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

4 oktober 2018

Anslaget tas ned:

26 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 3 oktober 2018

Justerat:

4 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

5 oktober 2018

Anslaget tas ned:

29 oktober 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 3 oktober 2018

Justerat:

3 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

4 oktober 2018

Anslaget tas ned:

26 oktober 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 19 september 2018

Justerat:

21 september 2018

Anslaget sattes upp:

21 september 2018

Anslaget tas ned:

15 oktober 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd 19 september 2018

Justerat:

26 september 2018

Anslaget sattes upp:

27 september 2018

Anslaget tas ned:

19 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden 25 september 2018

Justerat:

4 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

4 oktober 2018

Anslaget tas ned:

26 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Överförmyndarnämnden 20 september 2018

Justerat:

27 september 2018

Anslaget sattes upp:

1 oktober 2018

Anslaget tas ned:

22 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Överförmyndarnämndens kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen 27 september 2018

Justerat:

3 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

3 oktober 2018

Anslaget tas ned:

24 oktober 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Övrigt:

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Övrigt:

Samordningsförbundet, styrelsen

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet 27 september 2018

Justerat:

11 oktober 2018

Anslaget sattes upp:

11 oktober 2018

Anslaget tas ned:

1 november 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang