Kalmar kommuns anslagstavla

Illustration - kvinna som sitter vid en dator och letar information på kalmar.se

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:


Kommunfullmäktige 27 maj 2024

Justerat:

3 juni 2024

Anslaget sattes upp:

4 juni 2024

Anslaget tas ned:

26 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:


Kommunstyrelsen 4 juni 2024

Justerat:

16 juni 2024

Anslaget sattes upp:

17 juni 2024

Anslaget tas ned:

9 juli 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:


Kommunstyrelsens arbetsutskott 21 maj 2024

Justerat:

29 maj 2024

Anslaget sattes upp:

30 maj 2024

Anslaget tas ned:

21 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 juni 2024

Justerat:

11 juni 2024, § 63

Anslaget sattes upp:

11 juni 2024

Anslaget tas ned:

3 juli 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 maj 2024

Justerat:

17 juni 2024

Anslaget sattes upp:

18 juni 2024

Anslaget tas ned:

10 juli 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 11 juni 2024

Justerat:

11 juni 2024, § 24

Anslaget sattes upp:

11 juni 2024

Anslaget tas ned:

3 juli 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 22 maj 2024

Justerat:

3 juni 2024

Anslaget sattes upp:

3 juni 2024

Anslaget tas ned:

26 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 12 juni 2024

Justerat:

18 juni 2024

Anslaget sattes upp:

19 juni 2024

Anslaget tas ned:

12 juli 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Landsbygdsnämnden 22 maj 2024

Justerat:

31 maj 2024

Anslaget sattes upp:

31 maj 2024

Anslaget tas ned:

25 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Omsorgsnämnden 23 maj 2024

Justerat:

28 maj 2024

Anslaget sattes upp:

29 maj 2024

Anslaget tas ned:

20 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Räddningstjänsten Sydost

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Räddningstjänsten Sydost

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 23 maj 2024

Justerat:

31 maj 2024

Anslaget sattes upp:

31 maj 2024

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden 22 maj 2024

Justerat:

31 maj 2024

Anslaget sattes upp:

31 maj 2024

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Servicenämnden 12 juni 2024

Justerat:

20 juni 2024

Anslaget sattes upp:

20 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 28 maj 2024

Justerat:

2 juni 2024

Anslaget sattes upp:

3 juni 2024

Anslaget tas ned:

25 juni 2024

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Sekretessärenden

Socialnämnden 5 juni 2024

Justerat:

11 juni 2024

Anslaget sattes upp:

12 juni 2024

Anslaget tas ned:

4 juli 2024

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Sekretessärenden

Socialnämndens sociala utskott 5 juni 2024

Justerat:

5 juni 2024

Anslaget sattes upp:

5 juni 2024

Anslaget tas ned:

27 juni 2024

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 19 juni 2024

Justerat:

19 juni 2024

Anslaget sattes upp:

20 juni 2024

Anslaget tas ned:

12 juli 2024

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Utbildningsnämnden 22 maj 2024

Justerat:

30 maj 2024

Anslaget sattes upp:

31 maj 2024

Anslaget tas ned:

24 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 17 maj 2024

Justerat:

4 juni 2024

Anslaget sattes upp:

5 juni 2024

Anslaget tas ned:

27 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 13 juni 2024

Justerat:

18 juni 2024

Anslaget sattes upp:

20 juni 2024

Anslaget tas ned:

12 juli 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Integration- och arbetsmarknadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden 31 maj 2024

Justerat:

3 juni 2024

Anslaget sattes upp:

5 juni 2024

Anslaget tas ned:

27 juni 2024

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmar kommuns revisorer 23 maj 2023

Justerat:

23 maj 2024

Anslaget sattes upp:

14 juni 2024

Anslaget tas ned:

8 juli 2024

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Styrelsen för vuxenutbildningen i Kalmar, Mörbylånga och Torsås

Justerat:


Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:

Läs alla protokoll, kallelser och handlingar från valnämnden

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli

Övrigt:

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt:

Kungörelse

Kommunfullmäktige har den 29 april 2024 beslutat om följande:

Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 4 kap. 6 § lagen (2022:818), medge undantag från kravet på avgiftsfritt tillgängliggörande av särskilt värdefulla datamängder om en tidsbegränsad period om högst två år från den dag då genomförandeförordningen träder i kraft för följande datamängder:

Kategori

Geospatiala data

Dataset

Adresser, byggnader, fastighetsområden, administrativa enheter, geografiska namn

Kategori

Jordobservation och miljö

Dataset

Ortofoto, hydrografi, skyddade områden, Höjd, landtäcke, flygbildsinformation

Beslutet är giltigt till den 9 februari 2025.

Kungörelse
Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när en månad förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Oregistrerat båtsläp+båt

Ursprunglig uppställningsplats
På parkeringsplatsen söder om järnvägskorningen utmed Smedbyvägen.

Publicerad
2024-05-24

Anslaget tas ner
30 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2024-2006

Kungörelse

Följande fordon (enl maskade dokument) har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när en månad förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Cykelparkeringskontroll Kvarnholmen

Ursprunglig uppställningsplats
Kvarnholmen

Publicerad
2024-05-28

Anslaget tas ner
30 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2024-2354

Dokument 1 Pdf, 76.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Dokument 2 Pdf, 99.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du lämna post till överförmyndarverksamheten?
Post lämnas på Trädgårdsgatan 18 i Kalmar. Om du inte kan lämna in dina handlingar i överförmyndarverksamhetens brevlåda hänvisas du till kontaktcenter i Stadshuset, Östra Sjögatan 18, Kalmar. Kontaktcenters öppettider måndag till torsdag 07.30-16-30 samt fredag 07.30 till 16.00.

Vill du skicka in handlingarna med posten adresserar du dem till Box 611, 391 26 Kalmar.

Boka tid med handläggare
Boka alltid en tid om du vill träffa en handläggare, det gör du via e-post eller telefon.

Telefontid
Måndag – fredag:  10.30 - 11.30
010-352 03 80

Du kan även kontakta överförmyndarverksamheten via e-post overformyndarverksamheten@kalmar.se eller kontakta oss via kontaktcenter på telefonnummer 010-352 00 00

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 010-352 00 00

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Nyheter

Evenemang

false