Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 2 februari 2021

Justerat:

16 februari 2021

Anslaget sattes upp:

17 februari 2021

Anslaget tas ned:

11 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 februari 2021

Justerat:

22 februari 2021

Anslaget sattes upp:

23 februari 2021

Anslaget tas ned:

17 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 februari 2021

Justerat:

22 februari 2021

Anslaget sattes upp:

23 februari 2021

Anslaget tas ned:

17 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 16 februari 2021

Justerat:

24 februari 2021

Anslaget sattes upp:

25 februari 2021

Anslaget tas ned:

19 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 16 februari 2021

Justerat:

16 februari 2021

Anslaget sattes upp:

16 februari 2021

Anslaget tas ned:

10 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 9

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad 29 januari 2021

Justerat:

1 mars 2021

Anslaget sattes upp:

1 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden 28 januari 2021

Justerat:

10 februari 2021

Anslaget sattes upp:

11 februari 2021

Anslaget tas ned:

5 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden 17 februari 2021

Justerat:

3 mars 2021

Anslaget sattes upp:

3 mars 2021

Anslaget tas ned:

25 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 28 januari 2021

Justerat:

11 februari 2021

Anslaget sattes upp:

11 februari 2021

Anslaget tas ned:

5 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 25 februari 2021

Justerat:

4 mars 2021

Anslaget sattes upp:

4 mars 2021

Anslaget tas ned:

26 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 18 februari 2021

Justerat:

24 februari 2021

Anslaget sattes upp:

24 februari 2021

Anslaget tas ned:

18 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:Servicenämnden 17 februari 2021

Justerat:

23 februari 2021

Anslaget sattes upp:

25 februari 2021

Anslaget tas ned:

18 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 23 februari 2021

Justerat:

3 mars 2021

Anslaget sattes upp:

4 mars 2021

Anslaget tas ned:

26 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 17 februari 2021

Justerat:

17 februari 2021

Anslaget sattes upp:

18 februari 2021

Anslaget tas ned:

12 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Extra sammanträde

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 17 februari 2021

Justerat:

17 februari 2021

Anslaget sattes upp:

18 februari 2021

Anslaget tas ned:

12 mars 2021

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 3 mars 2021

Justerat:

3 mars 2021

Anslaget sattes upp:

4 mars 2021

Anslaget tas ned:

26 mars 2021

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd 17 februari 2021

Justerat:

26 februari 2021

Anslaget sattes upp:

1 mars 2021

Anslaget tas ned:

23 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 11 februari 2021

Justerat:

18 februari 2021

Anslaget sattes upp:

19 februari 2021

Anslaget tas ned:

12 mars 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Protokoll för omedelbar justering av § 1 'Svar till kommunrevisorerna gällande granskning av hjälpmedelsnämnden'

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:


Fullständigt mötesprotokoll från Hjälpmedelsnämndens sammanträde den 28 januari 2021.

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:


Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - TLH 386

Ursprunglig uppställningsplats
Lybecksvägen i Kalmar

Publicerad
2020-12-04

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-5979

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt SDD 486

Ursprunglig uppställningsplats
Rasta utmed E22 i Kalmar

Publicerad
2020-12-04

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-5955

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Nyheter

Evenemang