Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid:

Måndagen den 17 december 2018 klockan 10.00 OBS Tiden!

Klockan 13:00 uppmärksammas och högtidlighålls 100-årsdagen av Riksdagens första beslut att införa allmän och lika rösträtt i Sverige.

Plats:

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell och Konferens

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsen 4 december 2018

Justerat:

4 december 2018

Anslaget sattes upp:

5 december 2018

Anslaget tas ned:

27 december 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

§ 188

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 november 2018

Justerat:

7 december 2018

Anslaget sattes upp:

7 december 2018

Anslaget tas ned:

2 januari 2019

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 20 november 2018

Justerat:

28 november 2018

Anslaget sattes upp:

29 november 2018

Anslaget tas ned:

21 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 27 november 2018

Justerat:

27 november 2018

Anslaget sattes upp:

27 november 2018

Anslaget tas ned:

19 december 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

§ 113

Kommunstyrelsens arbetsutskott 6 november 2018

Justerat:

19 november 2018

Anslaget sattes upp:

20 november 2018

Anslaget tas ned:

12 december 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 20 november 2018

Justerat:

28 november 2018

Anslaget sattes upp:

29 november 2018

Anslaget tas ned:

21 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 20 november 2018

Justerat:

20 november 2018

Anslaget sattes upp:

21 november 2018

Anslaget tas ned:

13 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Barn- och ungdomsnämnden 21 november 2018

Justerat:

26 november 2018

Anslaget sattes upp:

27 november 2018

Anslaget tas ned:

19 december 2018

Justerat protokoll finns hos:
Justerat protokoll finns hos:

Barn- och ungdomsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 15 november 2018

Justerat:

28 november 2018

Anslaget sattes upp:

29 november 2018

Anslaget tas ned:

21 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden 22 november 2018

Justerat:

30 november 2018

Anslaget sattes upp:

30 november 2018

Anslaget tas ned:

22 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 21 november 2018

Justerat:

27 november 2018

Anslaget sattes upp:

27 nobember 2018

Anslaget tas ned:

19 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Servicenämnden 21 november 2018

Justerat:

26 november 2018

Anslaget sattes upp:

28 november 2018

Anslaget tas ned:

20 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnden 20 november 2018

Justerat:

26 november 2018

Anslaget sattes upp:

26 november 2018

Anslaget tas ned:

18 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 28 november 2018

Justerat:

30 november 2018

Anslaget sattes upp:

3 december 2018

Anslaget tas ned:

28 december 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 22 november 2018

Justerat:

22 november 2018

Anslaget sattes upp:

22 november 2018

Anslaget tas ned:

14 december 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Extra sammanträde

Socialnämndens sociala utskott 14 november 2018

Justerat:

14 november 2018

Anslaget sattes upp:

15 november 2018

Anslaget tas ned:

7 december 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd 21 november 2018

Justerat:

30 november 2018

Anslaget sattes upp:

30 november 2018

Anslaget tas ned:

23 december 2018

Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet

Övrigt:

Överförmyndarnämnden 15 november 2018

Justerat:

21 november 2018

Anslaget sattes upp:

21 november 2018

Anslaget tas ned:

12 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Överförmyndarnämndens kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:

Läs protokollet

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet 13 november 2018

Justerat:

22 november 2018

Anslaget sattes upp:

22 november 2018

Anslaget tas ned:

14 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Övrigt:

Samordningsförbundet, styrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet 15 november 2018

Justerat:

27 november 2018

Anslaget sattes upp:

27 november 2018

Anslaget tas ned:

18 december 2018

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang