Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Tid:

Måndag 14 december kl 11.00

Plats:

Presidiet närvarar i KS-salen. Övriga digitalt.

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 3 november 2020

Justerat:

11 november 2020

Anslaget sattes upp:

12 november 2020

Anslaget tas ned:

4 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 november 2020

Justerat:

17 november 2020

Anslaget sattes upp:

18 november 2020

Anslaget tas ned:

10 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 141-142

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 november 2020

Justerat:

20 november 2020

Anslaget sattes upp:

23 november 2020

Anslaget tas ned:

15 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 november 2020

Justerat:

26 november 2020

Anslaget sattes upp:

26 november 2020

Anslaget tas ned:

18 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 november 2020

Justerat:

26 november 2020

Anslaget sattes upp:

26 november 2020

Anslaget tas ned:

18 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 17 november 2020

Justerat:

30 november 2020

Anslaget sattes upp:

1 december 2020

Anslaget tas ned:

23 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad 27 oktober 2020

Justerat:

16 november 2020

Anslaget sattes upp:

16 november 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden 18 november 2020

Justerat:

30 november 2020

Anslaget sattes upp:

1 december 2020

Anslaget tas ned:

23 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 19 november 2020

Justerat:

3 december 2020

Anslaget sattes upp:

3 december 2020

Anslaget tas ned:

25 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Fullständigt protokoll från omsorgsnämndens sammanträde 2020-09-24

Samhällsbyggnadsnämnden 26 november 2020

Justerat:

26 november 2020

Anslaget sattes upp:

27 november 2020

Anslaget tas ned:

21 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden 26 november 2020

Justerat:

2 december 2020

Anslaget sattes upp:

2 december 2020

Anslaget tas ned:

28 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:Servicenämnden 25 november 2020

Justerat:

2 december 2020

Anslaget sattes upp:

4 december 2020

Anslaget tas ned:

25 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 25 november 2020

Justerat:

25 november 2020

Anslaget sattes upp:

26 november 2020

Anslaget tas ned:

18 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd 24 november 2020

Justerat:

4 december 2020

Anslaget sattes upp:

4 december 2020

Anslaget tas ned:

28 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 25 november 2020

Justerat:

25 november 2020

Anslaget sattes upp:

26 november 2020

Anslaget tas ned:

18 december 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:


avser paragrafer med omedelbar justering.

Socialnämndens sociala utskott 11 november 2020

Justerat:

11 november 2020

Anslaget sattes upp:

12 november 2020

Anslaget tas ned:

4 december 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 18 november 2020

Justerat:

18 november 2020

Anslaget sattes upp:

19 november 2020

Anslaget tas ned:

11 december 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Extra sammanträde.

Socialnämndens sociala utskott 25 november 2020

Justerat:

26 november 2020

Anslaget sattes upp:

27 november 2020

Anslaget tas ned:

21 december 2020

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:


Anslaget sattes upp:


Anslaget tas ned:


Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd 12 november 2020

Justerat:

17 november 2020

Anslaget sattes upp:

18 november 2020

Anslaget tas ned:

9 december 2020

Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Fullständigt protokoll för nämndsammanträdet den 29 maj.

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

KUNGÖRELSE

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

  • RKT 477 Smedhagsvägen i Smedby
  • FZX 342 Smedhagsvägen i Smedby
  • RPH 948 Lindövägen 3 i Kalmar

För vidare upplysningar kontakta samhällsbyggnadskontoret, telefon 0480-45 00 00

Kalmar den 16/9-2020

Samhällsbyggnadskontoret

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - TTD 840

Ursprunglig uppställningsplats
Jungs Väg i Kalmar

Publicerad
2020-10-23

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-4947

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt HPL 342

Ursprunglig uppställningsplats
Två bröders väg i Kalmar

Publicerad
2020-10-23

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-5049

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt BCC 269

Ursprunglig uppställningsplats
Adelgatan 6

Publicerad
2020-10-23

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-5044

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - ZKH 289

Ursprunglig uppställningsplats
Parkeringen Liljan i Kalmarsundsparken Kalmar.

Publicerad
2020-11-09

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-5459

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - TDS 630

Ursprunglig uppställningsplats

Drottning Margaretas väg 31 i Kalmar

Publicerad
2020-11-09

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-5455

Kungörelse:

Härmed meddelas att inom Kalmar kommun har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats.

Enligt § 6 i lagen om flyttning av fordon i vissa fall gäller följande:

”Är ägaren av ett fordon som förvaras på en särskild uppställningsplats inte känd, när tre månader förflutit från den dag då kungörelse om flyttningen skedde i enlighet med 5 §, eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det underrättelse som är föreskriven i 5 § delgavs ägaren eller måste ägaren annars anses uppgett sin rätt till fordonet, tillfaller det kommunen, om beslutet har verkställts av en kommunal myndighet, och i annat fall staten. Fordonsvrak som har flyttats tillfaller omedelbart kommunen eller staten”.

Ursp.uppställningsplats Lindsdalsvägen 12 Ärende

Fordon TAB 344 Lindsdalsvägen 12

För vidare upplysningar kontakta Samhällsbyggnadskontoret, tel: 0480-45 00 00

Kalmar den 30/11-20

Samhällsbyggnadskontoret.

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - TLH 386

Ursprunglig uppställningsplats
Lybecksvägen i Kalmar

Publicerad
2020-12-04

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-5979

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt SDD 486

Ursprunglig uppställningsplats
Rasta utemd E22 i Kalmar

Publicerad
2020-12-04

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2020-5955

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

$widget.img.alt

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

$widget.img.alt

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang