Kalmar kommuns anslagstavla

Detta är Kalmar kommuns digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunfullmäktige

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsen 7 september 2021

Justerat:

7 september 2021

Anslaget sattes upp:

7 september 2021

Anslaget tas ned:

29 september 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§§ 152-153

Kommunstyrelsen 7 september 2021

Justerat:

24 september 2021

Anslaget sattes upp:

24 september 2021

Anslaget tas ned:

18 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§§ 105-108

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 augusti 2021

Justerat:

7 september 2021

Anslaget sattes upp:

7 september 2021

Anslaget tas ned:

29 september 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 augusti 2021

Justerat:

13 september 2021

Anslaget sattes upp:

14 september 2021

Anslaget tas ned:

6 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 september 2021

Justerat:

14 september 2021

Anslaget sattes upp:

14 september 2021

Anslaget tas ned:

6 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 119

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 61

Kommunstyrelsens planutskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 31 augusti 2021

Justerat:

14 september 2021

Anslaget sattes upp:

14 september 2021

Anslaget tas ned:

6 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret kansli

Övrigt:

Kommunstyrelsens planutskott 21 september 2021

Justerat:

21 september 2021

Anslaget sattes upp:

21 september 2021

Anslaget tas ned:

13 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

§ 69

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Vatten- och miljönämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Utbildningsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:


Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Utbildningsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden 16 september 2021

Justerat:

20 september 2021

Anslaget sattes upp:

20 september 2021

Anslaget tas ned:

12 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Kultur- och fritidsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kultur- och fritidsförvaltningen

Övrigt:

Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:Omsorgsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:

Samhällsbyggnadsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Samhällsbyggnadskontoret

Övrigt:Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Servicenämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Serviceförvaltningen

Övrigt:

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Omedelbar justering

Socialnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Extra sammanträde

Socialnämnd 31 augusti 2021

Justerat:

13 september 2021

Anslaget sattes upp:

13 september 2021

Anslaget tas ned:

5 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott 15 september 2021

Justerat:

15 september 2021

Anslaget sattes upp:

16 september 2021

Anslaget tas ned:

8 oktober 2021

Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Socialnämndens sociala utskott

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Socialförvaltningen

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Södermöre kommundelsnämnd 15 september 2021

Justerat:

23 september 2021

Anslaget sattes upp:

23 september 2021

Anslaget tas ned:

15 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Södermöre kommundelsförvaltning

Övrigt:

Valnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Kalmarsunds överförmyndarnämnds kansli

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden 3 september 2021

Justerat:

10 september 2021

Anslaget sattes upp:

13 september 2021

Anslaget tas ned:

5 oktober 2021

Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:

Hjälpmedelsnämnden

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Justerat protokoll finns hos:

Omsorgsförvaltningen

Övrigt:


Fullständigt mötesprotokoll från Hjälpmedelsnämndens sammanträde den 28 januari 2021.

Kalmar kommuns revisorer

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Justerat protokoll finns hos:

Kommunledningskontoret - upphandling och kansli

Kalmarsunds gymnasieförbund, styrelsen

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Kalmarsunds gymnasieförbund, arbetsutskottet

Justerat protokoll finns hos:

Förbundskontoret, Stagneliusgatan 33, Kalmar

Samordningsförbundet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:

Samordningsförbundet, arbetsutskottet

Justerat:
Anslaget sattes upp:
Anslaget tas ned:
Länk till protokollet:
Justerat protokoll finns hos:

Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar och på www.samkalmarlan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt:


Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - AUM 361

Ursprunglig uppställningsplats
I terräng på Lokförargatan i Trekanten

Publicerad
2020-09-23

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-5362

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - RAG 096

Ursprunglig uppställningsplats

S:t Göransgata i Kalmar

Publicerad
2020-09-23

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-5376

Kungörelse:

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - PKB 840

Ursprunglig uppställningsplats

Gökenborgsvägen i Hagby

Publicerad
2020-09-23

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-5359

Kungörelse:

 

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - SCX 728

Ursprunglig uppställningsplats
Kvarteret Giraffen i Kalmar

Publicerad
2020-09-23

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-5281


Kungörelse:

 

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - BHP 288

Ursprunglig uppställningsplats
Kvarteret Giraffen i Kalmar

Publicerad
2020-09-24

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-5280


Kungörelse:

 

Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - HXK 003

Ursprunglig uppställningsplats
Kvarteret Giraffen i Kalmar

Publicerad
2020-09-24

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-5279


Kungörelse:


Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - JTG 951

Ursprunglig uppställningsplats
Kungsgårdsvägen i Kalmar

Publicerad
2020-09-24

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-4671


Kungörelse:


Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt - SKR 399

Ursprunglig uppställningsplats
Vid Ekuddens minigolfbana

Publicerad
2020-09-24

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-4670


Kungörelse:


Följande fordon har flyttats till särskild uppställningsplats. Är ägare av fordonet inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller fordonet inte hämtats från uppställningsplatsen inom en månad från att ägaren underrättats tillfaller fordonet, inklusive föremål i och på fordonet, Kalmar kommun (lag om flyttning av fordon i vissa fall 1982:129)

Registreringsnummer
Fordonsflytt OUS 151

Ursprunglig uppställningsplats
Engelska vägen 7-9

Publicerad
2020-09-24

Anslaget tas ner
90 dagar efter publiceringsdatum

Diarienummer
SBK-2021-4307

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i Stadshuset.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelse

En kungörelse är ett meddelande till allmänheten. Till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige eller en kort text i en dagstidning.

Syftet med en kungörelse är att redan tidigt i beslutsprocessen nå alla som berörs av ett ärende, så att de kan framföra synpunkter eller eventuellt överklaga.

Övrigt

Vill du ta del av protokoll med justerarnas underskrift och signatur, eventuella yttranden och andra dokument och underlag kontakta kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet, 0480-45 00 00.

Överklaga beslut

Att överklaga ett kommunalt beslut

Möten, handlingar och protokoll

Protokoll och kallelser från kommunfullmäktige och nämnder

Detaljplaner på samråd och granskning

Detaljplaner på samråd eller granskning, det vill säga som du kan tycka till om

Nyheter

Evenemang