Kommunfullmäktiges sammanträde 26 april 2021

Information från Thomas Bergfeldt och Carolin Svensson, Kalmar Vatten AB, om nya Kalmarsundsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information, av kommundirektör, Annette Andersson och VD:n för Kalmar Kommunbolag AB Ulrick Hultman, om Kalmar kommuns åtgärder under pandemin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parentation och tyst minut för Stig Persson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om läkemedelsdelegation inom Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om skötseln av fruktlundarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2c. Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Marianne Dahlberg (S) om skulpturer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Alexander Krasnov (KD) till ordförande i socialnämnden Roger Holmberg (S). Frågan behandlas vid nästa sammanträde. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om sprinklers på särskilda boenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågorna 2f och 2g besvaras gemensamt 2f. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Fredrik Sjömar (KD), till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om vad som ska göras för att stoppa nedläggningen av Bromma flygplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Fråga från Micael Foghagen (SD), till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om vad som ska göras för att stoppa nedläggningen av Bromma flygplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Fråga från Patrik Olsen (M) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om rutiner för tilläggsskyltar vid skolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunalråd Liselotte Ross (V) om att förbättra tillgängligheten till familjerådgivningen Frågan besvaras vid ett senare tillfälle. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Marianne Dahlberg (S) om hur föreningar/studieförbund som får kommunala bidrag granskas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Information om Kalmar kommuns årsredovisning 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen för år 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Årsrapporter 2020 från Kalmar Kommunbolag och de majoritetsägda bolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Kalmar kommuns årsredovisning 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Ändring i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Start av försäljning av KIFAB i Kalmar AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Revisionsberättelse för 2020, revisorernas granskning av årsredovisningen 2020 samt revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Försäljning av Kvarnkullen 2 och Stammen 2 till Jaktbacken nr 4 AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Köp av del av Västerslät 5:1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 2019–2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Tillköp av Sommarlovsbiljett 2021 för skolungdomar i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv med anledning av Coronaviruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Motion från Måns Linge (M) om att utreda förutsättningarna för inrättandet av en extern och oberoende mottagningsfunktion för visselblåsare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) om lärares möjlighet till fortbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Patrik Olsen (M) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om elinfrastruktur och laddstolpar för elbilar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2m. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Finns det några alternativ till mer flygande för att få flygplatsbolagets ekonomi i långsiktig balans? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 27 april 2021