Kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober 2021

09:30-11:30 Workshop med SKR:s mångåriga medarbetare Bo Per Larsson kring kommunalt självstyre. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föredragningslista

Inledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Närvarokontrolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1. Val av protokollsjusterarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2a. Fråga från Micael Foghagen (SD) kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om register över inkomna motioner och medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S) om åtgärder i Norrlidens centrum för att öka tryggheten och säkerheten
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2c. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande servicenämnden Johanna Petersson (C) om serviceförvaltningens externa arbetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) om förebyggande arbetet med barn och ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) om skogen vid Tallhagsskolan
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2f. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om det saknade elever efter sommarlovet i Kalmar kommuns skolor?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2g. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om skolidrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2h. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S): Hur har det gått med implementeringen av handlingsplanen för begåvade barn?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2i. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och fritidsnämndens Maia Dahlberg angående redovisning bidrag till Folkets Hus Lindsdal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

3. Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti med prognos för 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

4. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar kommunbolag ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

5. Skattesats 2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

6. Överenskommelse med Linnéuniversitetet om nya utbildningar och forskning inom juridiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Paus

Fortsättning av ärende 6.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Hantering av utbildningsstöd 2021 med anledning av Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

8. Strategi för internationellt arbete och externfinansierade projekt i Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

9. Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

10. Motion från Lisa Jalmander (M), Lotta Wahlmino (L) Christopher Dywik (KD) gällande sommarjobb till gymnasieungdomarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

11. Valärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

12. Anmälningsärendenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2j. Interpellation från Max Troendlé (MP) kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om åtgärder vid strömavbrottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2k. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om cykelhjälm för kommunens pedagogerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2l. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om varför majoriteten har nedprioriterat Norrlidens centrum?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 26 oktober 2021