Kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober 2021

09:30-11:30 Workshop med SKR:s mångåriga medarbetare Bo Per Larsson kring kommunalt självstyre. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föredragningslista

Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Närvarokontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Micael Foghagen (SD) kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om register över inkomna motioner och medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S), överlämnad till kommunalråd Dzenita Abaza (S) om åtgärder i Norrlidens centrum för att öka tryggheten och säkerheten
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2c. Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande servicenämnden Johanna Petersson (C) om serviceförvaltningens externa arbeten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2d. Fråga från Christopher Dywik (KD) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) om förebyggande arbetet med barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2e. Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maia Dahlberg (S) om skogen vid Tallhagsskolan
Frågan kommer att besvaras vid ett senare tillfälle.

2f. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om det saknade elever efter sommarlovet i Kalmar kommuns skolor? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2g. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om skolidrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2h. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S): Hur har det gått med implementeringen av handlingsplanen för begåvade barn? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2i. Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i kultur- och fritidsnämndens Maia Dahlberg angående redovisning bidrag till Folkets Hus Lindsdal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti med prognos för 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar kommunbolag AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Skattesats 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Överenskommelse med Linnéuniversitetet om nya utbildningar och forskning inom juridik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Paus

Fortsättning av ärende 6. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Hantering av utbildningsstöd 2021 med anledning av Covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Strategi för internationellt arbete och externfinansierade projekt i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Motion från Lisa Jalmander (M), Lotta Wahlmino (L) Christopher Dywik (KD) gällande sommarjobb till gymnasieungdomar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2j. Interpellation från Max Troendlé (MP) kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om åtgärder vid strömavbrott Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2k. Interpellation från Susanne Eliasson (M) till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om cykelhjälm för kommunens pedagoger Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2l. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om varför majoriteten har nedprioriterat Norrlidens centrum? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 26 oktober 2021