Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Kalmarsunds överfyrmyndarnämnd utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. God man eller förvaltare är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Protokoll, kallelser och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2022
Kallelser 2022

Tidigare protokoll överförmyndarverksamheten

Tidigare protokoll, kallelser och handlingar för överförmyndarverksamheten