Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Kalmarsunds överfyrmyndarnämnds uppgift är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. God man eller förvaltare är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Protokoll, kallelser och handlingar 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2019
Kallelser 2019

Tidigare protokoll överförmyndarverksamheten

Tidigare protokoll, kallelser och handlingar för överförmyndarverksamheten