Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Kalmarsunds överförmyndarnämnd

Protokoll, kallelser och handlingar 2024

Kalmarsunds överfyrmyndarnämnd utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. God man eller förvaltare är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter.

Kontakt

Tidigare protokoll överförmyndarverksamheten

Tidigare protokoll, kallelser och handlingar för överförmyndarverksamheten