Kommunfullmäktiges sammanträde 25 september 2017

Regional Utvecklingsstrategi 2030 presenteras av Regionförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inledning. Närvarokontroll. Ärende 1. Val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En tyst minut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2.1 Fråga från Christopher Dywik (KD) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Christopher Dywik (KD) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C), överlämnad till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Hur går det med utbyggnaden av fiber på landsbygden?

2.2 Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): Kan Kalmar få ett nytt skyltprogram efter 20 år? 

2.3 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Hur går uppröjningen av våra kuster? Den här interpellationen besvaras på nästa sammanträde.

2.4 Interpellation från Christina Fosnes (M) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Christina Fosnes (M) till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): Har Kalmar köpt bostadsrätter/villor?

2.5 Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Hur får arbetet med att se över definitionen av "närproducerad" och att öka kommunens inköp av livsmedel från närproducenter?

2.6 Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Fler åtgärder behövs på socialförvaltningen

2.7 Interpellation från Max Troendlé (MP) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Max Troendlé (MP) till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): Får ensamkommande bo kvar i Kalmar trots glapp i lagstiftning?

2.8 Interpellation från Björn Brändewall (L) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Interpellation från Björn Brändewall (L) till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): Djurängsskolans förseningar är oacceptabla

3. Ändring i klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Inrättande av en trygghets- och larmcentral (TLC) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5.Handlingsplan för regional ANDT-strategi för Kalmar län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Tillägg i socialnämndens reglemente avseende elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Avgifter för transport av avliden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Försäljning av fastigheten Djurängen 2:4, Västra Djurängen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, indelning i valkretsar och valdistrikt till valet 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Motion från Pelle Sederkvist (M) om FIFA-kvalitet på kommunens konstgräs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att omlokalisera delar av kommunens förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

14. Motion från Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och Christopher Dywik (KD) – Äldreboenden ska konkurrera med livskvalitet – inte bara lägsta pris Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15. Motion från Per Dahl (M) om beslutsrutinerna vid uppföranden av nya äldreboenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

16. Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

17. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) – Testa japanska toaletter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18. Motion från Max Troendlé (MP) och Mark Hammar (MP) om bättre skyltning av elbilsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

19. Motion från Max Troendlé (MP) och Mark Hammar (MP) om elkvot och laddgaranti i ett modernt Kalmar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

20. Motion från Max Troendlé (MP): Avskaffa tjänstemän – tillsätt tjänstepersoner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

21. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) – Frihet att löneväxla mot tjänsteperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

22. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

23. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Publicerad: 26 september 2017