Kommunfullmäktiges sammanträde 17 december

Inledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Närvarokontroll och val av protokollsjusterare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2a. Fråga från Christopher Dywik (KD) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): Hur ska skolorna tolka GDPR egentligen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2b. Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S): Hur tänker kommunen kring nya sporthallen i Rinkabyholm? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunchuppehåll

Uppmärksammande och högtidlighållande av 10-årsdagen av Riksdagens första beslut att införa allmän och lika rösträtt i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Fortsättning av ärende 3. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. VA-taxa för 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

5. Ägardirektiv 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

6. Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

7. Revidering av pensionspolicy för Kalmar kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

8. Reglementen för 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

9. Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

10. Regler för i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra under 2019-22 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

11. Entledigande av styrelseledamöter och ersättare i Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda bolagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

12. Valärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

13. Anmälningsärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fler sidor inom videoupptagningar från kommunfullmäktige

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 oktober 2020
Publicerad: 19 december 2018