Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

T-bryggan Stensö

Just nu

Planen finns tillgänglig på nytt samråd under tiden 2019-01-07 – 2019-02-04.

Under denna period är det möjligt att lämna in skriftliga synpunkter, se instruktioner nedan.

Ett nytt samråd genomförs då planområdet utökats något sedan tidigare samråd.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Samhällsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige beslutar om detaljplanen ska gälla. Tre veckor framåt kan planförslaget överklagas.

Från och med nu gäller detaljplanen, förutsatt att den inte har överklagats.

Kontakt

Fler sidor inom innerstaden

Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1, (Gamla brandstationen), Kvarnholmen

Den gamla brandstationen ska omvandlas till bostäder och lokaler

Del av Malmen 2:3 m fl., (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7 m.fl.

Bostäder och verksamheter

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 mfl, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Flodhästen 5 m.fl., (före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Gesällen, Kvarnholmen

I kvarteret Gesällen byggs omkring 120 lägenheter och en matbutik

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill Universitetskajen och järnvägsstationen

Kv Stensö 2:106 m.fl., (Stensö camping), Stensö

Utveckling av Stensö camping med bland annat fler stugor och servicebyggnader

Norra kyrkogården

Del av Oxhagen 2:1 med flera, Kalmar kommun

Telemarken 1, Gröndal 1 och 2 samt del av Tallhagen 2:4 (Gröndal IP och Tallhagsskolan)

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Tenngjutaren 3 och 14, (Kalmarsunds hotell), Kvarnholmen

Tillägg till gällande detaljplan för att ge en större frihet kring fasadutformningen samt utöka byggrätten med en v...

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Senast uppdaterad: 11 januari 2019
Publicerad: 9 maj 2017