Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Luftkvalitet

Vi kontrollerar regelbundet luftkvaliteten i Kalmar kommun.

Buller

Buller är oönskat ljud. Allt som du upplever som störande räknas dock inte som buller.

Mätningar och luftvård

Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets verksamhet.

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. För hälsans och miljöns skull

Vedeldning

Om du eldar med ved är det viktigt att du eldar på ett bra sätt så att du inte orsakar störningar för din omgivning...