Kemikalier

Vissa kemikalier påverkar miljön negativt. Genom att tänka på vissa saker kan vi minska utsläppen och skydda mark och vatten.

Bilen

Genom att tvätta bilen på rätt sätt minskar du miljöfarliga utsläpp till mark och vatten

Båten och hamnen

Båtliv - Var rädd om vår Östersjö

Giftfri förskola

Vi arbetar med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en så giftfri miljö som möjligt

Giftfri trädgård

Här får du mer information och konkreta tips på hur du kan få en grönskande och giftfri trädgård.