Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/kommun-och-politik/hallbarhet-och-manskliga-rattigheter/ett-gronare-kalmar.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Ett grönare Kalmar

Om kommunens strategiska miljöarbete.

En god miljö är grunden för vår välfärd. Kalmar ska utvecklas så att både människor och miljö mår bra. Detta arbetar kommunens förvaltningar och bolag med varje dag året runt. Vi ska också skapa möjligheter för kommunens invånare att leva miljösmart.