Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning

Kalmar kommun använder sig av Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR),Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) samt El-Kretsen för renhållning, sophämtning och återvinning.

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Senast uppdaterad: 10 december 2020
Publicerad: 3 april 2017