Del av Malmen 2:3 m fl. (Fredriksskans), Malmen

Visionsbild över Fredriksskans. Nyréns Arkitektkontor AB.

Visionsbild: Nyréns Arkitektkontor AB

Kontaktpersoner på företagen som bygger på Fredriksskans

Riksbyggen: Magnus Laneborg, magnus.laneborg@riksbyggen.se
Grenoligruppen: Christer Lennartsson, christer.lennartsson@projektbyggaren.se
Prospecta: Mia Hasselgren, mia@prospectaforvaltning.se

Varför?

När Guldfågeln arena byggdes öppnades möjligheten att anpassa träningsplanerna vid Fredriksskans för nya ändamål. Syftet med planen är att det i framtiden ska finnas utrymme för både idrott och bostäder i området. Platsen är mycket uppskattad av många kalmarbor och en del av stadens identitet. Vid Fredriksskans utvecklar vi ett nytt centralt parkområde baserat på de gröna områden som finns där i dag. Det gamla staketet har tagits ner och ett allt populärare gångstråk har byggts utmed vattnet. Nu kan du följa vattnet runt hela Malmfjärden. Enligt uppdraget från kommunfullmäktige ska området även i fortsättningen kunna användas för skol- och friidrott.

Vad?

I området kommer omkring 280 nya bostäder och lokaler att byggas. De byggs på upphöjd mark som trappas ned i gradänger mot parken och vattnet. Tanken är att hälften av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter. Kalmar Vatten har byggt en dagvattendamm med tillhörande brygga. Ett litet sjötorg har också anlagts i anslutning till bryggan.

Saneringsområdet på Fredriksskans

Bilden visar var saneringen kommer att göras.

När?

Från exploatörernas byggstart 2020 till inflyttning beräknas det ta drygt 3 år till alla husen står klara. Om du vill ha närmare information om den exakta tidplanen för de enskilda husen, kontakta respektive exploatör.

När exploatörerna börjar närma sig ett färdigställande av sina byggnader, kommer vi att utföra ytterligare arbeten för att göra klart gator, torg och parker.

Du hittar alla planhandlingar och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

Berörda invånare, myndigheter och allmänheten kan lämna synpunkter på förslaget.

Det bearbetade förslaget granskas för beslut om antagande. Synpunkter kan lämnas även här.

Kontakt

 • Mattias Andersson

  Huvudprojektledare

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Kommunledningskontoret
  Storgatan 35 A

 • Peter Borgebäck

  Projektledare

  010-352 00 00

  Besöksadress

  Storgatan 35 A

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (nya häktet, före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Vi rustar upp Stensö

Kalmar kommun genomför flera satsningar på Stensö med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Svalan 6 samt del av Svalan 20 och Malmen 2:2

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 16 augusti 2022
Publicerad: 9 maj 2017