Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://experience.arcgis.com/experience/c080e067c4724ca0ba9652cb64ca571d/page/page_2/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Södra staden

Till södra staden räknas Rinkabyholm, Dunö, Boholmarna och delar av deras omland.