Förvaltning av byggnader

Kalmar kommun förvaltar olika byggnader, bebyggelsemiljöer och parker som faller under Kulturmiljölagen. Här kan du läsa om några av dem.

Dörby före detta brandstation

Dörby före detta brandstation är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen.

Nelsonska huset

Nelsonska huset är ett av flera byggnadsminnen på torget som Kalmar kommun förvaltar.