Vart är vi på väg?

Kalmar växer! Men det är inte första gången det byggs mycket. Här kan du se en sammanställning på viktiga händelser under 1970-talet till 2010-talet. Vi har dessutom skrivit lite grann om vår närmsta framtid – 2020-talet.

 1. Högstadieskolan Nova (Kalmarsundsskolan) byggs i början
  av 1970-talet.
 2. Lindsdalsskolan byggs ut i början av 1970-talet.
 3. 1970 utses Kalmar till Årets stad av tidningen Expressen.
 4. Kvarnholmen får gågator 1970.
 5. Sju kommuner slås samman och bildar Kalmar kommun 1971.
 6. Ölandsbron invigs 1972.
 7. Ett nytt vattentorn invigs i Berga 1972.
 8. Volvo-fabriken i Kalmar invigs 1974.
 9. Högskolan i Kalmar grundas 1977.
 10. Kalmars första galleria, Kalmar Stormarknad, byter namn till
  Baronen Köpcenter år 1977.
 11. I slutet på 1970-talet görs en stor utbyggnad av
  Rinkabyholmsskolan med bland annat en gymnastiksal
  och ett bibliotek.
 12. Sjöängsskolan byggs i Lindsdal i slutet av 1970-talet.
 1. Flygflottiljen F12 läggs ner 1980. Som ersättning byggs
  Teleskolan och Televerket.
 2. Fritidsgård med sporthall byggs i Lindsdal 1984.
 3. Kalmar får Europa Nostra-priset 1985 och 1986 för sitt
  sätt att bevara gamla byggnader.
 4. Giraffen köpcentrum invigs1986.
 5. Kalmar läns museum invigs i nya lokaler i gamla
  Ångkvarnen 1987.
 6. December 1987 stod Hagby sporthall klar.
 7. Begreppet ”Kust till kust” lanseras i slutet av 1980-talet
  och trafiken till Göteborg rustas upp.
 8. På slutet av 1980-talet byggs en ny skola för låg- och
  mellanstadiet samt en högstadieskola i Smedby.
 1. Kalmarsalen invigs 1990 i gamla Ångkvarnen.
 2. Pårydsskolan renoveras och byggs ut under 1990-talet.
 3. Trekantenskolan byggs ut 1992-1993.
 4. Rocknebyskolan renoveras 1993.
 5. 1994 läggs Volvo-fabriken i Kalmar ner efter beslut år 1992.
 6. Skolan i Tvärskog renoveras 1995.
 7. Stångådalsbanan öppnas för genomgående trafik
  Linköping – Kalmar 1996.
 8. 1997 uppmärksammas Kalmarunionens 600-årsjubileum.
 9. Nordchoklad AB läggs ner 1998.
 10. Under 1990-talet får Åbyskolan i Läckeby en ny gymnastiksal
  och två nya skolbyggnader.
 1. En ny sträcka av E22 mellan Hossmo och Söderåkra tas i bruk
  år 2000.
 2. Södermöre kommundel tillkommer år 2000.
 3. Fanerdun börjar bygga mässhallar i Snurrom. Projektet läggs
  ner i slutet av 2000-talet.
 4. En helt ny stadsdel börjar byggas på Varvsholmen för både
  företag och bostäder.
 5. Direkttåg med Öresundstågen mot Lund/Malmö/Köpenhamn
  börjar rulla från Kalmar 2002.
 6. 2006 öppnar Ikea i Kalmar.
 7. Ljusstaden börjar byggas.
 8. Tvärskogsskolan byggs ut år 2007.
 9. Handelscentret Hansa City öppnar 2008.
 10. 2008 blir det friluftsteater på Krusenstiernska gården.
 11. Kraftvärmeanläggningen i Moskogen tas i drift 2009.
 1. Högskolan i Kalmar och Växjö universitet går samman och
  bildar Linnéuniversitetet 2010.
 2. Ett nytt bostadsområde i Snurrom börjar byggas.
 3. Guldfågeln Arena invigs 2011.
 4. Rocknebyskolan byggs ut och får en ny skolbyggnad 2011.
 5. Trekantenskolan byggs ut 2012.
 6. Det nya bostadsområdet Karlssons äng byggs.
 7. Utbyggnad av Rinkabyholm planeras.
 8. Ett nytt bostadsområde på Fredriksskans planeras.
 9. Ett samlat universitet i hamnen byggs.
 10. Ett nytt villaområde i Läckeby byggs.
 11. En ny förskola byggs 2013 i anslutning till Tvärskogsskolan.
 12. Pendelstationen invigs i Smedby 2014.
 13. Trekantens pendelstation invigs 2015.
 14. Ljungbyholms nya sporthall invigs 2015.
 15. E-hälsomyndigheten flyttar till Kalmar.
 16. Lindsdalsskolan byggs ut i två etapper mellan 2015–2017
  och invigs 2017.
 17. En ny brandstation invigs 2017.
 18. Hagbyskolan byggs till och om 2018.
 19. Halltorpsskolan renoveras och byggs ut 2018.
 • Kalmar har 75 000 invånare år 2025.
 • Kalmars befolkning ökar med cirka 1 000 personer per år.
 • Det finns cirka 4 400 nya bostäder.
 • Omkring 4 200 nya bilar rullar på vägarna i Kalmar.
 • Här finns ungefär 500 nya förskolebarn.
 • Cirka 1 600 nya grundskoleelever.
 • Kalmar har en växande besöksnäring.
 • Antalet tågavgångar ökar, vi cyklar mer och åker mer buss.

KALMAR KOMMUN PLANERAR OCH BYGGER FÖR ATT MÖTA DENNA UTVECKLING:

 • Var ska vi bo? Vi måste bygga fler bostäder och förtäta staden.
 • Var ska vi jobba? Vi måste skapa möjligheter för fler
  verksamheter att etablera sig i bra lokaler.
 • Hur ska vi transportera oss? Vi måste fortsätta att satsa på
  infrastrukturen i hela kommunen och i länet samt fortsätta
  att bygga ut kollektivtrafiken. Vi måste också skapa bra
  förutsättningar för alla som cyklar.
 • Var ska vi parkera? Om vi får fler bilar i Kalmar behöver vi
  någonstans att ställa dem.
 • Vi måste bygga ut och bygga fler skolor till den
  växande befolkningen.