Djur

Sällskapsdjur ger glädje och trygghet och ibland kan de vara till nytta genom att vakta, jaga eller dra. Men att ha djur innebär också ett stort ansvar. Djuren ska skötas och ha det bra och får inte störa sin omgivning. Det finns lagar och regler för dig som har djur.

Vi tar i de flesta fall ut en avgift när du ansöker om tillstånd för djurhållning. Hur mycket du ska betala beror på vad din ansökan gäller. Kontakta oss för frågor om din avgift.

Vid klagomål gällande sällskapsdjur ska du i första hand själv ta kontakt med djurägaren. Om detta inte hjälper kan du kontakta oss så att vi kan utreda om störningen enligt lagens mening kan räknas som en olägenhet för människors hälsa. Bor du i ett hyreshus ska du också prata med din hyresvärd innan du kontaktar oss.

En olägenhet för människors hälsa definieras i lagen som ”en varaktig störning som i medicinskt eller hygieniskt avseende är skadlig för människors fysiska eller psykiska hälsa”. Det är därför sällan en störning från ett djur bedöms som en olägenhet.

Tänk på att det är länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet, vänd dig dit om du misstänker att ett sällskapsdjur i din närhet far illa och inte sköts som det ska. Om du upptäcker lösspringande och/eller aggressiva hundar ska de anmälas till Polisen.

Det krävs inte något tillstånd enligt miljöbalken för att ha hund. Däremot har du som hundägare ett stort ansvar och förutom att du ska ta väl hand om det måste du även ta hänsyn till att:

 • koppeltvång råder inom parker och planteringar och i anslutning till och på motionsspår.
 • koppeltvång gäller på offentlig plats inom Kvarnholmen, Varsholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan.
 • du måste plocka upp efter din hund.
 • det är hundförbud på begravningsplatser och kommunala lekplatser.
 • lösa hundar ska ha halsband med ägarens namn och telefonnummer.
 • hundar inte får vistas på allmänna badplatser mellan 1 maj och 31 augusti.
 • din hund inte skäller under längre perioder eller med täta intervall.
 • ditt djur sköts och hålls under tillsyn så att det inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
 • vid uppfödning/försäljning, hållning av mer än 10 hundar, hunddagis eller yrkesmässig verksamhet behövs tillstånd enligt Djurskyddslagen. Kontakta länsstyrelsen för denna typ av verksamhet.

Det krävs inget tillstånd från kommunen för att ha katt, men däremot så har du som äger katt ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.

Kommunen har svårt att göra något åt katter som springer lösa. Det finns en prejudicerande dom (Miljödomstolen mål nr M 701-2002) som säger att du själv måste skydda ditt hem och trädgård mot lösa katter.

Det du däremot som fastighetsägare själv kan göra för att hålla katter borta från din trädgård är följande:

 • prata med kattägaren och berätta att du blir störd.
 • kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening (i föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten finns information om skyldigheter för djurägare).
 • plantera tibast en väldoftande prydnadsbuske som blommar med röda blommor på bar kvist, luktar starkt och gott. Tibasten är en giftig, lövfällande liten buske.
 • stänka parfym på jorden, katterna gillar inte doften som inkräktar på deras revir. Proceduren måste upprepas med jämna mellanrum, bland annat efter regn.
 • lägga ut apelsinskal eller pomeransskal där ni inte vill att katterna ska vara.
 • lägga ut hönsnät över nyplanterade rabatter och plantera blommor och lökar i nätrutorna. Alternativ till detta kan vara presenning eller fiberduk.
 • stoppa ner bambupinnar tätt, tätt i rabatten till dess att blommorna vuxit upp.
 • lösa upp ett rör C-vitamin brustabletter i 10 liter vatten och hälla det på ställen där man vill ha kattfritt.

Du behöver tillstånd för hönshållning inom detaljplanelagt område i Kalmar kommun.

Följande finns att beakta gällande hönshållning:

 • en avgift motsvarande en handläggningstimme tas ut vid handläggning av ansökan.
 • eftersom tupp kan störa grannar ger vi vanligtvis inte tillstånd för tupp i tätbebyggda områden.
 • en normal hönshållning som sällskapsdjur omfattar ca 5 hönor.
 • du är som djurägare är skyldig att ta god hand om dina djur och se till att de inte stör grannarna genom ljud, lukt eller nedskräpning.
 • kontakta gärna länsstyrelsens enhet för djurskydd, för att höra om de har några synpunkter på hur hönsen bör skötas utifrån djurskyddsynpunkt.

 

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande.

Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt. Lägg inte brödsmulor och fågelfrö direkt på marken. Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata duvor och måsar. Råttor och möss lockas då heller inte dit. Om du vill mata fåglar på annat sätt bör du göra det på platser där det inte blir problem för boende i närheten.

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare.

Om man misstänker att en fastighetsägare matar fåglar på ett sätt som drar till sig skadedjur eller på annat sätt orsakar en olägenhet för människors hälsa är man välkommen att kontakta oss.