Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Djur

Sällskapsdjur ger glädje och trygghet och ibland kan de vara till nytta genom att vakta, jaga eller dra. Men att ha djur innebär också ett stort ansvar. Djuren ska skötas och ha det bra och får inte störa sin omgivning. Det finns lagar och regler för dig som har djur.

Vi tar i de flesta fall ut en avgift när du ansöker om tillstånd för djurhållning. Hur mycket du ska betala beror på vad din ansökan gäller. Kontakta oss för frågor om din avgift.

Vid klagomål gällande sällskapsdjur ska du i första hand själv ta kontakt med djurägaren. Om detta inte hjälper kan du kontakta oss så att vi kan utreda om störningen enligt lagens mening kan räknas som en olägenhet för människors hälsa. Bor du i ett hyreshus ska du också prata med din hyresvärd innan du kontaktar oss.

En olägenhet för människors hälsa definieras i lagen som ”en varaktig störning som i medicinskt eller hygieniskt avseende är skadlig för människors fysiska eller psykiska hälsa”. Det är därför sällan en störning från ett djur bedöms som en olägenhet.

Tänk på att det är länsstyrelsen som kontrollerar djurskyddet, vänd dig dit om du misstänker att ett sällskapsdjur i din närhet far illa och inte sköts som det ska. Om du upptäcker lösspringande och/eller aggressiva hundar ska de anmälas till Polisen.

Koppeltvång råder inom parker och planteringar och i anslutning till och på motionsspår. Det gäller även på offentlig plats inom Kvarnholmen, Varsholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan.
Där koppeltvång råder måste du plocka upp efter din hund.

Det är hundförbud på begravningsplatser och kommunala lekplatser.

Hundar får inte vistas på allmänna badplatser mellan 1 maj och 31 augusti.

Kommunen har svårt att göra något åt katter som springer lösa. Det finns en prejudicerande dom (Miljödomstolen mål nr M 701-2002) som säger att du själv måste skydda ditt hem och trädgård mot lösa katter.

Fåglar som måsar och trutar är ett naturligt inslag i en kuststad. Men under häckningsperioden mellan mars och juni kan deras läten upplevas som mycket störande.

Mata gärna fåglar, men gör det på ett klokt sätt. Lägg inte brödsmulor och fågelfrö direkt på marken. Använd fröautomater och fågelbord som är anpassade för småfåglar. På det sättet undviker du att mata duvor och måsar. Råttor och möss lockas då heller inte dit. Om du vill mata fåglar på annat sätt bör du göra det på platser där det inte blir problem för boende i närheten.

Fastighetsägaren ansvarar för att förebygga störningar från fåglar. Om du bor i hyreshus och störs av fåglar ska du därför kontakta din fastighetsägare.

Om du misstänker att en fastighetsägare matar fåglar på ett sätt som drar till sig skadedjur eller på annat sätt orsakar en olägenhet för människors hälsa är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Senast uppdaterad: 26 maj 2020
Publicerad: 3 april 2017