Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Bergkristallen 2, Topasen 1, del av Oxhagen 2:1 med flera, Oxhagen

Varför?

Oxhagen är ett område i västra Kalmar som blivit allt mer centralt i takt med den förtätning och utbyggnad som sker av Kalmar stad. Området har nära till service i köpcentret Giraffen och stadskärnan på Kvarnholmen. Enligt välfärdsbokslutet har området låg socioekonomisk status och höga ohälsotal. Oxhagen har en även en låg upplevd trygghet av många boende i stadsdelen. I området saknas också trafiksäkra gång- och cykelvägar. Eftersom Oxhagen växer med flertalet byggprojekt behöver förskolan utöka sin verksamhet.

Vad?

Planen möjliggör en förtätning av Oxhagen genom att skapa nya boendeformer, förbättrad infrastruktur, trygg boendemiljö och nya mötesplatser. Totalt möjliggörs cirka 180 lägenheter och 21 stadsradhus i Oxhagen. I samband med planen utökas även befintlig förskola på fastigheten Topasen 1 till att rymma 10 avdelningar.

För att öka tryggheten är tanken att omvandla Gustav Adolfs väg till en stadsgata med en separerad gång- och cykelväg kantad av stadsradhus, parhus eller kedjehus.

När?


Du hittar alla planhandlingar och andra handlingar i projektet och kan följa processen från detaljplan till genomförande under rubrikerna nedan. Aktuell fas är mörkblå och övriga faser ljusblå.

 

Kontakt

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 1 oktober 2019