Energi och uppvärmning

För dig som vill ha tips och råd om att hur du kan värma upp din bostad och spara energi.

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Kostnadsfri energirådgivning och tips och råd om hur du sparar energi

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Solenergi

I vår solkarta kan du få reda på om just ditt hus har ett bra läge för solceller

Uppvärmning

Om värmepumpar och vedeldning

Vindkraft

Här kan du hitta Kalmars vindkraftsplan