Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Energi och uppvärmning

För dig som vill ha tips och råd om att hur du kan värma upp din bostad och spara energi.

Elnät

Kalmar Energi ansvarar för elledningarna och för att överföringen av elen fungerar i hela Kalmar tätort

Energirådgivning

Du kan få kostnadsfri hjälp av vår energi- och klimatrådgivare

Fjärrvärme

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt!

Solenergi

I vår solkarta kan du få reda på om just ditt hus har ett bra läge för solceller

Uppvärmning

Om värmepumpar och vedeldning

Vindkraft

Här kan du hitta Kalmars vindkraftsplan