Vi rustar upp Stensö

Naturminnesmärkt ek på Stensö.

Kalmar kommun genomför flera satsningar i området med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Genomförda satsningar:

  • Ny sträckning av motionsspåret så att sträckningen hamnar utanför campingområdet.

Pågående och kommande satsningar:

  • En separat gång- och cykelväg byggs till campingen. Denna blir klar våren 2021.
  • Skyltningen ses över allteftersom.
  • En säsongsöppen toalett ska byggas vid badplatsen. Målet är att den ska vara på plats innan badsäsongen 2021.
  • En parkeringsplats ska anläggas under 2021 vid Stensövägens slut innan bron ut till Stensö.

Mer om den nya gång- och cykelvägen

Just nu pågår arbetet med att bygga en separat gång- och cykelväg vid entrén till campingen. Projektet skulle vara klart under 2020 men har försenats bland annat i väntan på tillstånd att få gräva i närheten av den naturminnesmärkta eken. Där gång- och cykelvägen ska ligga har vi grundlagt med löst makadam. Vi har valt det lösa makadammet eftersom det släpper igenom mer vatten till vår fina ek.

I april kommer vi att lägga på asfalt som såklart också släpper igenom vatten. Innan asfalten är på plats kommer underlaget att vara lite svårare att gå och cykla på. När vi asfalterat kommer även cykelställ att monteras utmed cykelvägen.

Naturminnesmärkt ek

Vi vill såklart vara rädda om den fina eken och ge den så bra förutsättningar som möjligt. Runt eken har vi därför lagt ett material som släpper igenom luft och vatten till rötterna. Sedan har vi lagt på matjord och kommer att så gräs senare under våren. Vi och eken uppskattar om du låter bli att trampa på jorden tills gräset har vuxit upp.

Fler sidor inom innerstaden

Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6 med flera, (Linnéuniversitetet), Kvarnholmen

På Universitetskajen samlas nu hela Linnéuniversitetets verksamhet i Kalmar

Vesholmarna 1 med flera fastigheter (nya Kalmarsundsverket)

Ett nytt stadsnära reningsverk och annan användning av befintlig återvinningscentral

Kvarnholmen 2:1, (hotell Ölandshamnen)

Plan för ett hotell intill universitetskajen och järnvägsstationen.

Flodhästen 5 med flera, (nya häktet, före detta Rifa), Oxhagen

Omvandling av den före detta industritomten till en blandad stadsdel

Kulturkvarteret

Här vill vi samla flera olika kultur- och föreningsverksamheter

Bergkristallen 2, Oxhagen

Här planeras för lägenheter, stadsradhus och förskola.

Liljan 7, Kalmarsundsparken

Här planeras för villor, parhus och flerbostadshus.

Tranan 4, samt del av Malmen 2:2 (Gamla Liljas)

Här planerar vi för bostäder och centrumverksamhet

Del av Malmen 2:3 med flera, (Fredriksskans), Malmen

Här ska 200-300 bostäder byggas. Vi utvecklar även områdets rekreationsvärde med parker och en strandpromenad

Del av Sandås 2:7, Tegelviken

Bostäder och verksamheter

Del av Stensö 2:3, (T-bryggan), Stensö

Vi utreder möjligheten att skapa bostäder och bättre tillgängliggöra skärgården.

Del av Tegelviken 2:4

Planförslaget möjliggör för cirka 60-70 lägenheter invid korsningen Stensbergsvägen/Falkenbergsvägen.

Detaljplan del av Kvarnholmen 2:6 (mobilitetshus i hamnen)

Ett mobilitetshus för en hållbar och tillgänglig parkeringslösning för bilar och cyklar på Barlastholmen.

Jungmannen 8, Barlastholmen

Här skapar vi förutsättningar för hotell-, kontor-, centrum- samt skoländamål.

Norrgård 4 samt del av Malmen 2:2

Norrgårdsbyggnaden föreslås byggas om invändigt till bostäder. Den västra påbyggnaden från 90-talet föreslås byggas

Pantern 5, 7 och 8, samt del av Oxhagen 2:2 Gamla industriområdet

Planen medger kontor och verksamheter samt en ökad byggrätt.

Krokodilen 4 och 5, Oxhagen

Planen ger möjlighet för verksamheterna i området att utvecklas.

Domherren 6

Planen ger möjliggör förtätning i stadsnära läge

Klyvaren 6

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Del av Kvarnholmen 2:26 och 2:11, Tjärhovet

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Svalan 6 samt del av Svalan 20 och Malmen 2:2

Planen möjliggör förtätning i stadsnära läge

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 23 juni 2021
Publicerad: 8 februari 2021