Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Vi rustar upp Stensö

Naturminnesmärkt ek på Stensö.

Kalmar kommun genomför flera satsningar i området med fokus på campingverksamhet samt natur- och friluftsliv.

Genomförda satsningar:

  • Ny sträckning av motionsspåret så att sträckningen hamnar utanför campingområdet.

Pågående och kommande satsningar:

  • En separat gång- och cykelväg byggs till campingen. Denna blir klar våren 2021.
  • Skyltningen ses över allteftersom.
  • En säsongsöppen toalett ska byggas vid badplatsen. Målet är att den ska vara på plats innan badsäsongen 2021.
  • En parkeringsplats ska anläggas under 2021 vid Stensövägens slut innan bron ut till Stensö.

Mer om den nya gång- och cykelvägen

Just nu pågår arbetet med att bygga en separat gång- och cykelväg vid entrén till campingen. Projektet skulle vara klart under 2020 men har försenats bland annat i väntan på tillstånd att få gräva i närheten av den naturminnesmärkta eken. Där gång- och cykelvägen ska ligga har vi grundlagt med löst makadam. Vi har valt det lösa makadammet eftersom det släpper igenom mer vatten till vår fina ek.

I april kommer vi att lägga på asfalt som såklart också släpper igenom vatten. Innan asfalten är på plats kommer underlaget att vara lite svårare att gå och cykla på. När vi asfalterat kommer även cykelställ att monteras utmed cykelvägen.

Naturminnesmärkt ek

Vi vill såklart vara rädda om den fina eken och ge den så bra förutsättningar som möjligt. Runt eken har vi därför lagt ett material som släpper igenom luft och vatten till rötterna. Sedan har vi lagt på matjord och kommer att så gräs senare under våren. Vi och eken uppskattar om du låter bli att trampa på jorden tills gräset har vuxit upp.

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 8 februari 2021