Landsbygd

Två personer ligger ute på en brygga

Två personer ligger ute på en brygga

Av Kalmar kommuns invånare bor nästan en fjärdedel, 22%, på landsbygden. Det är med andra ord en betydande andel av befolkningen. Att utveckla landsbygden och göra hela kommunen attraktiv är en viktig fråga både ur demokratisk och tillväxtsynpunkt. Därför är landsbygdens utveckling viktig för oss!

Vår landsbygd består av flera samhällen – både stora och små. För att stärka utvecklingen i dessa områden har Kalmar kommun en landsbygsutvecklare som arbetar för att stärka landsbygdens utveckling. I Södermöre kommundel arbetar även en kommundelsutvecklare utifrån samma uppdrag. De arbetar bland annat med att:

  • Hjälpa lokala grupper, föreningar och företagare som vill arbeta med lokal utveckling.
  • Lyssna och föra dialog.
  • Stärka kommunens interna arbete på landsbygden.
  • Samordna och samverka med myndigheter samt kommunens olika verksamheter och ansvar i frågor som berör landsbygden.
  • Inspirera till ökat lokalt engagemang.
  • Infrastruktur på landsbygden som till exempel fiberutbyggnad.

Har du frågor eller funderingar kring landsbygdens utveckling kontakta gärna vår landsbygdsutvecklare Jonas Svendsén eller kommundelsutvecklare Hanna Ivarsson (Södermöre kommundel).

Bygdepeng

Bygdepeng är ett stöd som är till för att utveckla landsbygden i Kalmar kommun

Hemsändning

Bor du permanent på landet? Har du minst 1 kilometer till närmaste butik och har svårt att ta dig till butiken på g

Miljöpeng

Lokala utvecklingsgrupper kan ansöka om pengar för att utveckla sin ort, by eller stadsdel med miljöförbättrande åt