Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Folkets park

Den gamla danspaviljongen vid Folkets park har rivits och ska ersättas med en ny på samma plats.

Den gamla danspaviljongen vid Folkets park bedömdes vara i så dåligt skick att det lämpligaste var att riva den. En ny danspaviljong kommer att byggas, med liknande funktioner som den tidigare. Alla detaljer är inte klara ännu. Byggnaden kommer att uppföras till största delen i trä och kommer att rymma:

  • Danslokal
  • Konferenslokaler
  • Två scener för uppträdande
  • Cafékök

Vad händer nu?

Den gamla danspaviljongen revs 2022. Detaljerna för den nya danspaviljongen är inte klara ännu, men den kommer att uppföras på samma plats. Mer information kommer publiceras här och även skickas till närboende och andra intressenter.

Tidplan

Efter sommaren 2022 fortsätter vi planerandet av den nya byggnaden med att ta fram ritningar och beskrivningar för att kunna genomföra en upphandling, detta förväntas ta ungefär sex månader.

Kontakt

David Eriksson, byggprojektledare
0480-45 00 00