Vi bygger framtidens mötesplats vid vattnet!

Historisk bild på Ölandskajen

Historisk bild på Ölandskajen

Arbetet med populära Ölandskajen i gästhamnen är i gång. 140 meter kaj med tillhörande bryggdäck och promenadstråk ska renoveras för att klara 100 år till. Det här gör det möjligt för nya verksamheter att etableras och att skapa framtidens mötesplatser.

Reparationernas tid är förbi. För att kajen ska gå att använda behövs en nybyggnation. Den närmare 200 år gamla kajen har gjort sitt och nu byggs en ny kaj precis utanför den som finns idag. Arbetet med kajen är tänkt att pågå till juni 2024.

Området vid Ölandskajen är attraktivt och flera större projekt har redan genomförts eller så planeras det för nya. Bland annat Linnéuniversitetet, hotell, mobilitetshus, bostäder och kontor. Kajen som nybyggs är tänkt att hålla i 100 år och har en betydligt bättre bärighet än den befintliga. Det innebär att kajen kommer att kunna belastas med tyngre fordon för större evenemang och verksamheter.

Arbetet kan leda till att delar av Ölandskajen stängs av helt däribland gång och cykelbanan, som tillfälligt kommer att flyttas till västra sidan av Ölandskajen utmed spårområdet.

Hela området förbättras i olika etapper

Kajen som är etapp 1 i projektet följs sedan upp av en etapp 2 där ledningar byts ut samt nya ytskikt anläggs. Etapp 2 planeras inledas i september 2024 Det sista som sker är etapp 3 där nya byggnader planeras stå klara vid gästhamnen till sommaren 2026. Totalt förväntas hela projektet pågå cirka 3 år. När projektet kaj, gata och verksamheter är färdigt i sin helhet blir kopplingen mellan universitetet och staden komplett med bland annat generösa gång- och cykelmöjligheter.

Pop up-parken vid Ölandskajen är tillbaka sommaren 2024
Just nu pågår renovering av kajen, ett arbete som är klart i mitten av juni. Därefter förvandlas ytan vid Ölandskajen åter igen till en pop up-park.

Nytt för i år är att kommunen gör plats för fyra food-trucks eller liknande tillfälliga försäljningsställen på kajen med målet att få till ett så varierat utbud som möjligt för turister och Kalmarbor.

Nu söker vi dig som är intresserad av att arrendera en plats från midsommar till slutet av augusti. Kommunen kommer ordna serveringsytor med bord och stolar, belysning med mera. Möjlighet till att söka serveringstillstånd finns för en av arrendatorerna.

Ölandskajen Pop-up

Vi söker nu fyra arrendatorer som vill sälja mat, glass och dryck och som även…

  • tillhandahåller sophantering vid sitt försäljningsställe.
  • tillsammans med de andra tre tänkta arrendatorerna håller rent på serveringsytorna.
  • håller öppet mellan kl. 11-17.00 och som längst till kl. 22.00.

Skicka din intresseanmälan senast den 15 april till kl-mex@kalmar.se och beskriv kort:

  • Vilka ni är/vad ni har för organisation
  • Vad ni har tänkt att sälja
  • Bifoga en bild på försäljningsstället samt dess mått
Senast uppdaterad: 12 mars 2024
Publicerad: 21 september 2023