Pågående detaljplanearbete och projekt

På dessa sidor hittar du pågående detaljplaner men även andra projekt som har med samhällsbyggnad att göra.

Byarna i Möre

I det vackra landskapet runt Kalmar stad finns ett antal mindre orter och landsbygd där omkring en femtedel av komm

Innerstaden

Till innerstaden räknas Gamla stan, Kalmarsundsparken, Svaneberg, Stensö, Skälby, Oxhagen, Getingen, Tallhagen, Gam

Lindsdal

I Lindsdal pågår utveckling på flera håll. Här byggs bostäder, service och verksamheter.

Norra staden

Till norra staden räknas Snurrom, Krafslösa, Vimpeltorpet, Björkenäs, Björkudden, Berga industriområde, Norrliden,

Södra staden

Till södra staden räknas Rinkabyholm, Dunö, Boholmarna och delar av deras omland.

Västra staden

Till västra staden räknas Smedby, Kläckeberga, Flygstaden, Hansa City och Hagbygärde