Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Pågående detaljplanearbete och projekt

På dessa sidor hittar du pågående detaljplaner men även andra projekt som har med samhällsbyggnad att göra. För att du lättare ska hitta rätt har vi delat upp dem efter geografiskt läge så som de beskrivs i kommunens översiktsplan.

Byarna i Möre

Till exempel Halltorp, Ljungbyholm, Läckeby, Påryd, Rockneby, Trekanten, Tvärskog, Vassmolösa, Hagby och Drag

Innerstaden

Till innerstaden räknas Gamla stan, Kalmarsundsparken, Svaneberg, Stensö, Skälby, Oxhagen, Getingen, Tallhagen, Gam...

Lindsdal

Till Lindsdal räknas även Förlösa och Fjölebro

Norra staden

Till norra staden räknas Snurrom, Krafslösa, Vimpeltorpet, Björkenäs, Björkudden, Berga industriområde, Norrliden, ...

Södra staden

Till södra staden räknas Rinkabyholm, Dunö, Boholmarna och delar av deras omland.

Västra staden

Till västra staden räknas Smedby, Kläckeberga, Flygstaden, Hansa City och Hagbygärde