Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Trafikutveckling

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vägar, järnvägar och kollektivtrafik på olika sätt. På dessa sidor kan du läsa om olika trafikprojekt som rör vår kommun och ditt resande.

Ett upprop från sydost som utvecklar Sverige

Kalmar, Karlskrona och Växjö kommun har gått samman i ett upprop för bättre infrastruktur i sydöstra Sverige

Förbifart Rinkabyholm

Trafikverket bygger mötesfri motortrafikled mellan Hossmo och väg 25

Infrastrukturkansliet

Samarbete för att binda samman regionen med Kalmar och Linköping.

Kalmar central 2.0

Kalmar Centralstation - ett framtidsscenario

Regional transportplan för Kalmar län

Om åtgärder för att utveckla och förbättra transportsystemet i Kalmar län.