Vatten och avlopp

Det är Kalmar Vatten AB som sköter kommunalt vatten och avlopp i Kalmar kommun. Du kontaktar oss på kommunen när det gäller egen brunn och enskilt avlopp.

Avgifter

Det är Kalmar Vatten AB som fakturerar vattenavgifter i Kalmar kommun.

Dricksvatten

Kontakta oss vid frågor om egen brunn. Kalmar vatten sköter det kommunala vattnet

Egen brunn

Låg vattennivå kan ge problem med din enskilda brunn

Enskilt avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala nätet måste du anlägga ett enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp

Det är Kalmar Vatten som sköter den kommunala avloppshanteringen i Kalmar kommun.

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Det är mycket att tänka på när du ska ansluta din fastighet till allmän VA-anläggning. Kalmar Vatten hjälper dig!

Vattenbrist, vattenbrott och hur du kan spara vatten

Hur du får tag på vatten vid vattenbrist eller vattenavbrott och hur du sparar vatten.

Åbevattning

Använd inte vatten från våra åar för att bevattna fält och trädgårdar