Bredband och IT

Barn med surfplatta.

Bredband via fiber har hög överföringshastighet, är väldigt driftsäkert och kommer att hålla över tid. Därför satsar vi på att bygga ut fibernätet i hela Kalmar kommun.

Kalmar kommun tecknade 2018 ett samverkansavtal med Telia om en utbyggnad av fiber för att nå dåvarande målet att 90 % skulle ha tillgång till fiber. Avtalet ledde till en utbyggnad av fiber i alla våra tätorter. Nu tar vi nästa steg i samverkan vilket innebär att målsättningen höjs till att alla hushåll och företag ska ha tillgång till fiber senast år 2020. Satsningen innebär att Kalmar kommun kommer att bygga en del av den kanalisation som behövs för att fibrera landsbygden. Även andra aktörer får möjlighet att använda kanalisationen. Telia kommer i och med kommunens satsning att bygga ut ett heltäckande fibernät i Kalmar kommun och erbjuda en öppen fiber via Zitius.

Mer information

Kontakt

Vadå bredband?

Tycker du att det är svårt att förstå allt som skrivs och sägs om bredband, fiber, digitalisering och ny teknik? Då...

Vadå digitalisering?

Vadå digitalisering? En krönika om digitalisering

Vadå digital landsbygd?

Krönika om digital landsbygd

Vadå digital välfärd och vardag?

Krönika om digital välfärd och vardag