Bredband och IT

Barn med surfplatta.

Just nu

Kalmar kommun har beviljats ett bredbandsstöd för att fortsätta bygga ut fiber på landsbygden. Stödet omfattar 365 byggnader på landsbygden. Kalmar kommun samarbetar med Telia för att kunna erbjuda en anslutning så just nu kan du som tillhör dessa byggnader ha möjlighet att beställa en anslutning via fibertillalla.se. 25 av byggnaderna finns dock inom området för Mokällans fiberförening. Om du bor inom det området kommer du att få ett erbjudande från föreningen om en anslutning.

I Kalmar kommun finns fiber utbyggt i hela kommunen via olika aktörer.

Kontakt