Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://experience.arcgis.com/experience/c080e067c4724ca0ba9652cb64ca571d/page/page_3/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Västra staden

Till västra staden räknas Smedby, Kläckeberga, Flygstaden, Hansa City och Hagbygärde