Fyrverkerier

Årligen sker personskador och bränder till följd av att fyrverkerier har använts på ett felaktigt sätt. Här finns information om vad du behöver tänka på innan du använder fyrverkerier.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten. på nyårsafton från klockan 20.00 fram till klockan 01.00 påföljande dag får dock pyrotekniska varor användas utan tillstånd av polismyndigheten.

Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på Kvarnholmen samt närmare än 200 meter från Länssjukhuset, omsorgsboenden, Kalmar slott och Tjärhovet. Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter.

Läs mer under fliken "Lokala ordningsföreskrifter" nedan

Årligen skadas ett par hundra människor och ungefär 150 bränder inträffar till följd av fyrverkerier. De vanligaste skadorna utgörs av bränn- och sårskador och beror på att fyrverkerierna har hanterats på ett felaktigt sätt.

 • Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter.
 • Rigga upp fyrverkeripjäserna enligt tillverkarens anvisningar. Säkerställ att pjäserna står stadigt på jämnt underlag.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 • Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Fyrverkerier är populärt under nyår och andra helgdagar och uppskattas av många. Att använda fyrverkerier kan dock påverka både hälsa och miljö då det kan låta, skräpa ner och innehålla ämnen som vi inte vill få ut i naturen. Ta därför hänsyn till råden nedan innan du anordnar ett fyrverkeri:

 • Använd aldrig hemmagjorda fyrverkerier. Köp godkända fyrverkerier på försäljningsställen som har tillstånd att sälja. Ta reda på hur de olika pjäserna fungerar och välj effekter som passar din miljö. Fråga gärna efter miljövänliga fyrverkerier med så låg halt tungmetaller som möjligt.
 • Undvik pjäser som låter högt – fråga din försäljare om alternativ.
 • Välj papperspjäser framför pjäser med mycket plastdetaljer – plast skräpar ner mer eftersom det inte är nedbrytbart.
 • Undvik konfettiskjutning då det är svårt att städa upp.
 • Informera alltid närboende och berörda verksamheter innan fyrverkeriet.
 • Tänk på djur och natur - städa upp området efteråt.

Fler sidor inom bygga, bo och miljö

Avfall och återvinning

Renhållning, farligt avfall, källsortering och återvinning, FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, återvinning

Bostäder

Bostäder, lediga tomter och boendemiljö

Bygga nytt, ändra eller riva

För dig som vill söka bygglov eller anmäla någon annan byggåtgärd

Lantmäteri

Hjälp med lantmäterifrågor som avstyckning av tomt och ledningsrätt

Samhällsutveckling

Aktuella detaljplaner, byggprojekt, trafikplanering och bredbandssatsning

Vatten och avlopp

Kommunalt och enskilt vatten och avlopp, vårt vattenmiljöarbete och tips och råd för att spara vatten

Universitetsstaden Kalmar

Du är Universitetsstaden Kalmar! På denna webbplats kan du ta del av allt som universitetsstaden har att erbjuda.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 28 december 2023
Publicerad: 27 december 2023