Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://experience.arcgis.com/experience/c080e067c4724ca0ba9652cb64ca571d/page/page_5/

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Byarna i Möre

I det vackra landskapet runt Kalmar stad finns ett antal mindre orter och landsbygd där omkring en femtedel av kommunens befolkning bor.