Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Standarder i samhällsbyggnadsprocessen

Att bygga en stad med alla dess funktioner och komplexitet är inte helt enkelt. För att göra det lite enklare har vi skapat standarder.

Gatustandarder

För att göra det lite enklare har vi skapat standarder.