Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Standarder i samhällsbyggnadsprocessen

Att bygga en stad med alla dess funktioner och komplexitet är inte helt enkelt. För att göra det lite enklare har vi skapat standarder.

Gatustandarder

För att göra det lite enklare har vi skapat standarder.