Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Motion från Måns Linge (M) Lotta Wahlmino (L) Christopher Dywik (KD) - Digitala möten

Digitala möten

Under pandemin har digitala möten blivit vardag och i många fall ger detta effektivare möten och vi har lärt oss att arbeta bättre med tekniken. Ett stort steg framåt för digitaliseringen. Några argumenten för att fortsätta på den linjen är följande:

Miljön är en av de stora vinnarna och flera resor har kunnat undvikas. Även om inte Kalmar kommun är den största till ytan finns det miljöfördelar med att inte alltid behöva behöva ta bilen för att delta i det demokratiska arbetet. Tillgängligheten är också en faktor i sammanhanget. Det finns situationer där det kan vara svårt att ta sig till olika möten och då är det en stor fördel att kunna vara med.

Smittskydd är inte heller att förringa. De flesta har nog tidigare gått till jobbet med en lättare förkylning, så ser inte den nya verkligheten ut. Känner sig personen lite krasslig, eller har känt sig krasslig eller har någon i familjen som är eller har varit krasslig så måste denne stanna hemma. Även om mötesdeltagare inte har covid-19 så är det en fördel om ledamöterna kan delta digitalt om denne eller i någon i personens närhet har eller haft symptom. Detta för att inte handlingsförlama kommunens beslutsfattande organ under förkylningsperioder.

Det är också en fråga om demokrati. Vi kan nog dessvärre förvänta oss fler vågor av pandemin och då är det en viktigt rent demokratisk att även de personer som är 70+, småbarnsföräldrar eller personer i riskgrupper har en möjlighet att fullfölja sitt demokratiska uppdrag.

Ekonomi är det sista argumentet. Reseersättningar m.m. torde bli en besparing. Självklart tycker även vi att det är trevligt och givande med fysiska möten, men en tydlig linje gällande digitala möten är ett naturligt steg i digitaliseringsprocessen. Vi upplever att det finns en oklarhet kring hur framtiden för de digitala mötena ska se ut. Det handlar främst om riktlinjer och rekommendationer för nämnder och bolag.

När vi har lyft diskussionen har vi fått till oss att kommunallagen gör att varje ordförande bestämmer själv vilken ordning denne önskar. När vi läser kommunallagen finner vi dock följande. Enligt kommunallagen 6 kap. 24§ ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans.

Därför vill vi att fullmäktige beslutar:

  • att Kalmar kommun tar fram en modell för hur hybridmöten kan genomföras.
  • att det erbjuds deltagande i alla nämndmöten helt digitalt eller genom hybridform. Exkluderat myndighetsutövningen.


    Måns Linge (M) Lotta Wahlmino (L) Christopher Dywik (KD)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023
Publicerad: 23 mars 2022