Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

  • Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Liselotte Ammert (KD) och Patrik Olsen (M) om att personer med personlig assistans måste få påverka sin sysselsättning

Motion från Liselotte Ammert (KD) och Patrik Olsen (M) om att personer med personlig assistans måste få påverka sin sysselsättning

Personer med personlig assistans måste få påverka sin sysselsättning

Ska personer med omfattande funktionshinder som har personlig assistans få vara med och påverka vilken sysselsättning de vill ha? Idag har personer med omfattande funktionshinder en begränsning i vad de får göra.

Personlig assistans är möjligheten att klara den dagliga tillvaron, att utföra sysslor och aktiviteter och för många, dessutom, en möjlighet att kommunicera. En inarbetad assistent känner sin brukare och kan vara lyhörd på olika tecken från brukaren, vara uppmärksam på symptom och på brukarens mående.

De personliga assistenterna är således viktiga både för brukarens trygghet och för brukarens säkerhet, men dessvärre är det så att de funktionshindrade som har daglig verksamhet i Kalmar kommun inte får ha med sig sin assistent, eftersom det redan finns annan personal där. Detta är problematiskt för brukarens förmåga att kommunicera och för kännedom och trygghet samt för att tillgodose specifika behov.

Socialstyrelsen skriver: ”Daglig verksamhet ska anpassas till mottagarens individuella behov och tillförsäkra deltagarens goda levnadsvillkor. Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet”.

Tyvärr ser det alltså inte ut så. Brukaren får inte ha med sin assistent på daglig verksamhet utan där finns annan personal att tillgå, men resurserna räcker inte alltid till. Det gör att brukarna inte får tillräckligt med stöd och blir inte delaktiga och utvecklas inte i den grad de skulle vilja eller behöver.

För att hitta ett sätt att förbättra situationen kan samarbete med och hjälp från organisationen Vi vill bidra vara en möjlighet. Vi vill bidra är en verksamhet som drivs i en ideell förening som inkluderar personer med omfattande funktionsnedsättning där man planerar och utför aktiviteter efter individens intresse. Människor som har personlig assistans ska få möjlighet att kunna delta i arbetslivet. Det måste vara en målsättning för samhället att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna arbeta eller ha en sysselsättning som innebär 100 procent utifrån den enskildes arbetsförmåga. Vi vill bidra tar utgångspunkt i människors förmågor i stället för deras begränsningar och arbetar för att matcha rätt person mot rätt arbetsplats och mot rätt arbetsuppgift.

Vi vill bidra-modellen bygger på att brukaren har med sig sin personliga assistent och därför behövs det ingen ytterligare assistans på arbetsplatsen.

Därför yrkar vi

  • Att Kalmar kommun ska undersöka samarbete med Vi vill bidra för personer med omfattande funktionsnedsättning som ett komplement till daglig verksamhet.

Liselote Ammert (KD) och Patrik Olsen (M).

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023
Publicerad: 25 maj 2023