• Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Max Troendlé (MP) om att kommunen ger Stadsmissionen i uppdrag att starta ett natthärbärge för hemlösa, inom ramen för en utökad IOP, idéburet offentligt partnerskap

Motion från Max Troendlé (MP) om att kommunen ger Stadsmissionen i uppdrag att starta ett natthärbärge för hemlösa, inom ramen för en utökad IOP, Idéburet offentligt partnerskap

Sveriges Stadsmissioners senaste hemlöshetsrapport visar hur hemlösheten biter sig fast i Sverige. Även om Kalmar ligger i södra Sverige är vinterhalvåret fortfarande fullt av nätter med minusgrader. Varje vinter får vi höra från Stadsmissionen om hemlösa som tvingas vandra hela nätter för att klara iskylan. Personer som arbetar med hemlöshet i andra städer vittnar om att hemlösa har frusit ihjäl eller fått köldskador under vinterhalvåret.

I Kalmar finns inget natthärbärge och inget arbete enligt modellen bostad först, då majoritetspartierna hänvisat till att det inte skulle finnas något behov. Men verkligheten visar något annat. Vi ser återkommande människor som sover på gatorna i centrum, och något år tillbaka noterade Kalmarhem att andra tog tillflykt till deras källare för att få värme. Stadsmissionen vittnar om att många saknar bostad, och flera kalmarbor har sin adress registrerad hos dem för sin post.

Stadsmissionen har tidigare berättat att det varje förmiddag kommer mellan fem och tio personer som saknar bostad till deras verksamhet för att värma sig, vila och äta efter att ha spenderat natten utomhus.

Samtidigt upplever vi just nu den högsta inflationstakten på 30-40 år. I augusti 2022 visade statistiska centralbyrån att priserna på mat stigit med 14 procent.

Konsumentverkets beräkningar för 2023 visar att matpriserna kommer fortsätta stiga och öka med minst 20 procent, samtidigt som elpriset fördubblas. Vi vet att de allra mest utsatta är de som drabbas hårdast av en kris. Risken att fler Kalmarbor hamnar i en ekonomiskt utsatt situation är stor, ytterst kan det innebära att fler personer kommer sova på Kalmars gator.

Det finns flera viktiga steg som behöver tas för att motverka hemlöshet i Kalmar kommun. Den troligen viktigaste är att kommunen börjar arbeta med modellen bostad först, vilket civilsamhället rekommenderar och forskningen har visat fungerar. Men, Kalmar kommun har hittills vägrat göra detta. Kommunen hävdar att de redan arbetar enligt denna modellen, vilket civilsamhället inte håller med om.

Tills dess att ett fullt fungerande arbete med bostad, sannolikt med samarbete över kommungränserna, är på plats behöver Kalmar ett härbärge. Det är grundläggande för att påbörja ett arbete för minskad hemlösheten i Kalmar kommun. Att människor tvingas sova på gatan eller i trappuppgångar är inte värdigt. Det är dags att Kalmar kommun tar hemlösheten på allvar.

Därför föreslår vi att:

  • kommunen ger Stadsmissionen i uppdrag att starta ett natthärbärge för hemlösa, inom ramen för en utökad IOP.

Max Troendlé (MP)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Publicerad: 16 mars 2023