Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

  • Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Christopher Dywik (KD), Fredrik Sjömar (KD), Liselotte Ammert (KD) och Alexander Krasnov (KD) - Agera för en säkrare skolväg för barnen i Påryd- begär bättre skyltning.

Motion från Christopher Dywik (KD), Fredrik Sjömar (KD), Liselotte Ammert (KD) och Alexander Krasnov (KD) - Agera för en säkrare skolväg för barnen i Påryd- begär bättre skyltning.

Pårydsgatan delar samhället i två delar. Det är också en väg som en majoritet av barnen som går i Pårydsskolan varje dag måste passera då skolan och majoriteten av samhället ligger på olika sidor gatan. Det är också en väg som Pårydsbor har larmat om när det gäller trafiksäkerheten. Särskilt för barn på väg till och från skolan.

Pårydsbor har varit i kontakt med oss angående situationen och även Barometern har rapporterat om det (Pårydsmammor ryter till om farlig korsning: ”De kör som idioter här” (barometern.se) Länk till annan webbplats.). Trafikverkets egna undersökningar visar att en majoritet av bilisterna överstiger de tillåtna 30 kilometer i timmen, då den medelhastighet som uppmättes var 39 kilometer i timmen (”Problemet är att Påryd är långt ifrån unikt” (barometern.se) Länk till annan webbplats.).

Vi kristdemokrater har genom en interpellation redan tidigare lyft vikten av en dialog mellan kommunen och Trafikverket om hur man på bästa sätt förbättrar trafiksäkerheten för barnen som varje dag passerar Pårydsgatan på väg till eller från skolan. Det finns ett antal saker att lyfta i dessa samtal, såsom behovet av bättre och säkrare övergångar eller tydligare hastighetsbegränsande åtgärder. Men det finns en åtgärd som vi menar är så enkel att vi som kommun borde kunna begära det. Idag finns det två stycken ”varning för barn”- skyltar uppsatta längs med Pårydsgatan. Men till skillnad från på många andra ställen, såsom i Tvärskog, så är dessa inte kompletterade med en skylt som säger ”skola”. På andra håll i landet så finns det istället skyltar med texten ”Korsande skolbarn”. Varför sådana skyltar saknas längs med Pårydsgatan är för oss en gåta. Vi behöver inte ens färdas milen till Tvärskog för att se kompletterande skyltar. Det räcker att vi färdas hundra meter bort till Bäverdalsvägen där det vid Påryds förskola finns varningsskyltar som upplyser om att du kommer att passera just en förskola.

Att sätta upp sådana skyltar även på Pårydsgatan är som vi ser det en väldigt enkel åtgärd som gör bilisterna extra uppmärksamma att de kommer att passera just en skola. Det är visserligen ingen mirakelmetod som kommer att lösa alla problem när det gäller en säker skolväg för de som korsar Pårydsgatan, men allt som kan ha en positiv påverkan är värdefullt och inget som bör avvisas.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige beslutar:

  • Att Kalmar kommun tydligt arbetar för att Trafikverket sätter upp kompletterande skyltar med ”skola”, ”Korsande skolbarn” eller liknande på Pårydsgatan vid skolan.

Christopher Dywik (KD), Fredrik Sjömar (KD), Liselotte Ammert (KD), Alexander Krasnov (KD)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 3 november 2023