Motion från Mia Luäng (SD) om parkeringsplatser för gravida kvinnor

Tillgänglighet och individanpassning är en grundsten för ett modernt samhälle. Alla har inte samma förutsättningar men alla förtjänar jämlika möjligheter att leva sina liv. En grupp i samhället som länge har hyllats men inte givits bra förutsättningar är blivande mödrar. Alla som har genomgått en graviditet vet hur jobbigt det kan vara och i detta livsskede är det viktigt att samhället finns där och stödjer blivande mammor.

När man är gravid så kan det vara jobbigt att gå längre sträckor, och jobbigare kan det vara att behöva gå längre på grund av andras sena och dåliga eftertänksamhet. Ett vanligt besök till affären är jobbigt nog för någon som är gravid men att behöva kämpa för att hitta en parkeringsplats och sen kämpa för att ta sig igenom hela parkeringsplatsen till affären är något som kan göra en redan jobbig dag ännu jobbigare.

Sverigedemokraterna vill därför att kommunen tillsätter en utredning för att skapa särskilda parkeringsplatser närmare butiker och affärer för kvinnor som är gravida. Detta skulle enligt Sverigedemokraterna göra ett besök till affären lite lättare för gravida kvinnor. Att veta att det finns parkeringsplatser tillgängligt samt att veta att det finns parkeringsplatser nära affärens entré är något som kan göra skillnaden mellan att man själv åker och handlar kontra att man tvingas vänta eller be någon annan.

Därför yrkar Sverigedemokraterna följande:

  • Att kommunen utreder möjligheten att införa särskilda parkeringsplatser för gravida kvinnor.

Mia Luäng
Sverigedemokraterna Kalmar

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023
Publicerad: 2 augusti 2023