• Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Olle Olson (M), Hanne Lindqvist (M), Christopher Dywik (KD) och Lotta Wahlmino (L) om aktiviteter för att nå egen sysselsättning

Motion från Olle Olson (M), Hanne Lindqvist (M), Christopher Dywik (KD) och Lotta Wahlmino (L) om aktiviteter för att nå egen sysselsättning

Aktiviteter för att nå egen sysselsättning

Att ha en egen försörjning och sysselsättning är en oerhört viktig faktor för ett lyckligt och självständigt liv. Den vuxne som idag lever på försörjningsstöd är i direkt beroendeställning till någon annan. Att få vara med och bidra till det gemensamma och samtidigt ha möjligheten att bygga upp ett eget kapital är eftersträvansvärt, ur alla avseenden. Det finns såklart ett personligt ansvar i att nå egen sysselsättning, men kommunen måste göra sitt absolut främsta för att förebygga detta.

Enligt svaret på vår motion kring att kräva full aktivitet för försörjningsstöd så sägs det att vi i stor utsträckning kräver detta redan idag. Däremot har det i svaren framkommit att vi inte har tillräckligt med bra aktiviteter som ger effekten att nå sysselsättning. De siffror vi tagit del av visar att vi är sämre på detta än våra jämförelsekommuner.

Därför föreslår Kalmaralliansen följande:

  • att Kalmar kommun genomför en kartläggning av samtliga aktiviteter vi erbjuder idag.
  • att Kalmar kommun tar fram en plan utifrån lyckade exempel i våra
    jämförelsekommuner på vilka aktiviteter vi ska erbjuda.

Olle Olson (M) Hanne Lindqvist (M) Christopher Dywik (KD) Lotta Wahlmino (L)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 30 maj 2023