Motion från Mia Luäng (SD) - Inför "Emmabodamodellen" i Kalmar kommun

En väl fungerande hemtjänst är A och O för att bedriva en trygg och säker omsorg för våra äldre och sköra. En av grundbultarna för att uppnå detta är att omsorgstagaren får träffa så få nya ansikten i sin vardag som det bara är möjligt. Kalmar kommun må vara bland de bästa 25% av landets kommuner – men betyder det att det är bra? Att det inte kan bli bättre än så? Ska kommunen slå sig till ro och vara nöjd med det?

Vi Sverigedemokrater svarar nej på dessa frågor och vill se en förändring till det bättre -och vet att det är fullt möjligt att genomföra. Emmaboda kommun gjorde detta redan på 80-talet och har sedan dess legat i toppskiktet i mätningar på detta område. Ja det har blivit så vida känt att deras sätt att arbeta har fått sitt eget namn, nämligen ”Emmabodamodellen”.

Den kan sammanfattas på följande sätt:

  • Små arbetsgrupper, vilket leder till hög personalkontinuitet och låga sjukskrivningstal.
  • Begränsat antal medarbetare under varje chef. Detta leder till bättre kommunikation och bättre förståelse för verksamheten. Dessutom har personalen friheten att skapa sina egna scheman, vilket ger dem flexibilitet att balansera arbete och privatliv effektivt.
  • Undviker digitala scheman eftersom det kan vara stressframkallande. Detta självstyrande arbetssätt har visat sig uppmuntra personalen att vara mer uppmärksamma och lyhörda för de äldres behov.

Denna struktur möjliggör att personalen utvecklar en djupare relation och förståelse för varje äldre individs behov, vilket resulterar i skräddarsydd och kvalitativ vård och stöd. Modellen, som tagit form och utvecklats över årtionden, står nu som en inspirerande förebild för effektiv och human omsorg.

Det borde den göra även för Kalmar kommun. Med denna reform skulle våra omsorgstagare få bättre omsorg genom att bara behöva träffa 7–8 nya ansikten under en två-veckorsperiod i stället för 100% fler som är fallet idag.

Därför yrkar Sverigedemokraterna att:

  • Kalmar kommun i första hand genomför Emmabodamodellen i hela kommunen
  • Kalmar kommun i andra hand utser ett lämpligt område för ett pilotprojekt enligt Emmabodamodellen som efter utvärdering ger möjlighet att implementera i hela kommunen

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 23 maj 2024