Motion från Martin Arvidsson (MP) och Annika Carlsson Wistedt (MP) - Bussen till Snurrom kan inte vänta

Att förse Kalmars nya stadsdel Snurrom med nödvändig infrastruktur måste ha högsta prioritet. Trots goda intentioner har utvecklingen i Snurrom blivit ryckig, och etablering av viktig samhällsservice och -tjänster har inte hängt med. Den tvära inbromsningen för byggsektorn, det geografiska läget och socioekonomiska utmaningar är några av de faktorer som bidragit till en känsla av isolering.

Ett akut problem är att Snurrom fortsatt saknar fungerande busstrafik. Från hållplatsen vid Norra vägen är det närmare en kilometer att gå för invånarna, och det är lite för långt för att vara ett alternativ för många. Nästa år ska även den nya bad- och friskvårdsanläggningen öppna, om tidplanen hålls, och en fungerande busstrafikering är helt nödvändig för att badhuset ska komma alla Kalmarbor till del.

Tiden går, flera alternativ har föreslagits, men det tycks fortfarande som att busstrafikering till Snurrom ligger alldeles för långt fram i tiden. Det är därutöver viktigt att den framtida busslinjen motsvarar Snurrombornas förväntningar – bussen måste gå tillräckligt ofta och restiden får inte bli för lång. Miljöpartiet har därför kritiserat det tidigare förslaget ”Norra länken”, där bussen skulle passera Norrliden, Berga och Oxhagen på kringliga smågator mellan Snurrom och Kalmar C.

I barometern i somras (5/6 2023) beskrev Peter Akinder (S) att busstrafikering till Snurrom ”har mycket hög prioritet för majoriteten”. Det är bra, men vi är oense om att bussen måste gå via en förlängd Vänskapens väg. Dels för att den föreslagna bil- och bussvägen, inklusive ett tillhörande bostadsområde, skär av och påverkar stora delar av Snurromskogen. Men också, för att det ytterligare fördröjer Snurrombornas busslinje.

Det har också pratats om en förlängning av (gamla) linje 411 till Snurrom via Norra vägen. Detta är inte ett alternativ om man verkligen vill att folk ska åka med den linjen. Detta alternativ skulle ta 15 minuter längre tid för resande att ta sig från Snurrom till Kalmar C, vilket innebär att det är snabbare att promenera ut till norra vägen och ta linje 401 än att åka med en buss med denna linjesträckning. Sträckan är också för kort för att resande i någon större utsträckning ska vilja byta buss.

Den nya linje 411 skulle fortfarande vara långsammare än att gå ut till norra vägen, oavsett om den skulle gå via norra vägen eller vänskapens väg. En förlängning av nya linje 404 skulle ge en längre restid med 8 minuter gentemot en sträckning motsvarade linje 401.

Det tydligaste alternativet är busstrafikering via Norra vägen, som både ger den snabbaste vägen till centrum och passerar flertalet stadsdelar på vägen. Invändningen mot denna lösning är främst att trafiken på delar av Norra vägen redan är maxbelastad under rusningstid. Vi tror ändå att detta är den bästa vägen framåt, och att kapacitetsproblemen kan lösas stegvis – exempelvis med förändrad slutstation för en liten andel av Lindsdalstrafiken (linje 401) under rusningstid (och adderade turer övrig tid), eller en förlängning av linje som idag har Kalmar C som slutstation. Det är redan beslutat att öka kapaciteten genom längre bussar (”dragspelsbuss”) och längre fram är BRT-trafik det logiska steget vidare. Detta samtidigt som kommunen aktivt jobbar mot det nya målet om 60 procent hållbara transporter, och därigenom frigör gatuutrymme för att Kalmar ska fortsätta kunna växa.

(Mark Hammar (MP), ersättare i kommunfullmäktige, har förutom undertecknare också varit delaktig i skrivandet av motionen.)

Vi föreslår därför:

  • 1) Att kommunen så snart som möjligt sätter sig i samtal och förhandlingar med Kalmar Länstrafik med målet att i närtid etablera en busslinje för Snurrom – Kalmar C via Norra vägen.

Martin Arvidsson, MP
Annika Carlsson Wistedt, MP

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 5 februari 2024