Motionen från Jonathan Sager (SD) om att utlokalisera kommunfullmäktige

Den lokala kommunpolitiken är den politik som är mest jordnära för våra kommuninvånare. Långt borta är EU-politiken i Bryssel, rikspolitiken i Stockholm och till och med regionpolitiken för hela länet (även om dessa självfallet har en stor betydelse för lokalpolitikens riktlinjer).

Kalmar kommun är kommunens största arbetsgivare, vi hanterar medborgarnas skatter i miljardklassen, vi hanterar frågor som berör våra invånare på ett direkt sätt i vardagen – allt från enskilda bygglov till att bedriva lagstadgad kärnverksamhet som exempelvis skola, omsorg och biblioteksverksamhet.

Genom demokratiskt val var fjärde år får vi väljarnas förtroende att bilda en styrande majoritet men även en opposition som både synar och granskar den framlagda politiken men som också lägger egna förslag, allt från budgetreservationer till motioner. Till detta kan läggas interpellationer och frågor där majoriteten får svara på oppositionens frågor i offentlig debatt under ett kommunfullmäktige. Detta förtroende förpliktar.

I syfte att öka förståelsen, kunskapen och engagemanget för politiken hos våra medborgare är vi Sverigedemokrater övertygade om att vi därför bör förlägga åtminstone ett fullmäktigemöte per år i någon av våra landsbyggdstätorter. Med god planering kan det lokala näringslivet, skolan och föreningslivet bli involverade i samband med ett sådant sammanträde. Vi har tekniken och lokaler finns. Vi Sverigedemokrater är förvissade om att den nya Landsbygdsnämnden - med demokratiuppdrag dessutom - och dess förvaltning kan ta fram ett utmärkt förslag om hur detta kan genomföras på ett lyckat sätt i närdemokratins tjänst.
Tänk er en försommarvacker avslutning i någon av våra fina landsbygdsorter...

Därför yrkar Sverigedemokraterna att:

  • Ge Landsbygdsnämnden i uppdrag att ta fram en genomförandeplan i enlighet med motionens intentioner.

Jonathan Sager
Sverigedemokraterna Kalmar

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023
Publicerad: 2 augusti 2023