Motion från Thoralf Alfson (-) - Motion riv upp beslutet om klimatnödläge i Kalmar

Motion riv upp beslutet om klimatnödläge i Kalmar 2022-09-21

Den 26 oktober 2020 beslutade Kalmar kommunfullmäktige att det råder klimatnödläge i Kalmar. Jag var den enda ledamoten som röstade nej till hela beslutet.

Det handlade enbart om symbolisk plakatpolitik från vänstermajoriteten i kommunfullmäktige men även från oppositionen, utom SD som inte visste vilket ben de skulle stå på. Det mest graverande var att den socialdemokratiska ordföranden dagen efter detta kf-möte inte kunde redogöra för vad beslutet innebar och vilka åtgärder som skulle utföras på grund av klimatnödläget.

Nu har det gått närmare två år sedan beslutet togs i kommunfullmäktige och vad jag vet har inte en enda åtgärd vidtagits på grund av det beslutade klimatnödläget, förutom att ytterligare administratörer anställts.

När man dessutom studerar statistik från SMHI och SGU så föreligger inga förändringar när det gäller temperatur, nederbörd och havsnivåer, som vare sig skulle påkalla ett klimatnödläge eller några andra åtgärder. De variationer som förekommer är normala vädervariationer som alltid inträffar under vissa år. År 1868 var ett lika nederbördsfattigt sommarhalvår som 2018 och dessutom med stora skogsbränder, bara ett exempel på hur verkligheten sett ut men som ofta glöms bort.

I maj 2022 kom det Finanspolitiska rådet med en rapport till regeringen angående klimatförändringarna och i rapporten kan man läsa följande.

”De direkta effekterna av klimatförändringarna i bl.a. Sverige är därför begränsade i ett globalt perspektiv. Direkta ekonomiska effekter för de nordiska länderna blir sannolikt små eller, om något, positiva. Det beror framför allt på ett mer produktivt skogs- och jordbruk och ökad produktion av vattenkraft.”

Det innebär med stor sannolikhet även positiva effekter även för Kalmar kommun.

Beslutet om att det råder klimatnödläge tolkar jag som enbart ett försök till greenwashing från vänstermajoriteten men som även oppositionen gav sitt stöd för.

Med anledning av detta yrkar jag på följande.

- Att kommunfullmäktige beslutar att riva upp beslutet att det råder klimatnödläge i Kalmar.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 26 maj 2023
Publicerad: 26 september 2022