• Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Hanne Lindqvist (M) Christopher Dywik (KD) Lotta Wahlmini (L) - Att ställa krav är att bry sig om – motkrav på försörjningsstöd

Motion från Hanne Lindqvist (M) Christopher Dywik (KD) Lotta Wahlmini (L) - Att ställa krav är att bry sig om – motkrav på försörjningsstöd

Motion till kommunfullmäktige

Att ställa krav är att bry sig om – motkrav på försörjningsstöd

– Krav på kommun och individ gällande försörjningsstöd

Vikten av att som kommun ställa motkrav för att erhålla försörjningsstöd lyfte flera partier i valrörelsen. Detta tycker vi är en viktig fråga och därför lämnar vi in denna variant av vår tidigare motion.

Att sträva efter förändring och att få rätt verktyg att utvecklas efter sin egen förmåga stärker självkänslan och ger en bättre självkänsla. Det gör även att synen på vad som faktiskt är möjligt stärks. Varje individ har en plats att fylla någonstans men det tar olika lång tid att hitta dit. Vi vill bidra till att fler individer i Kalmar kommun hittar just sin plats. För att nå dit behöver vi göra konkreta insatser som vänder sig till individen och som visar individen att vi tror på dem. Vi tror på individens förmåga att skapa sin egen framtid och är ett stöd mot vägen till egen försörjning.

Vårt synsätt kommer fungera som en förstärkning av en idag utsatt målgrupp. Barn mår bra av att se föräldrar som går iväg till ett arbete på morgonen. Föräldrar mår bra av att tillhöra ett sammanhang utanför hemmet. Men framförallt, vi skapar egenmakt för fler. Det är bland det finaste som finns: att veta att man inte bara har ansvaret för sitt eget liv, utan också makten att nå de mål man vill.

Socialförvaltningen i Kalmar kommun har redan kommit långt i sitt arbete med försörjningsstöd. Med hög kvalitet i arbetet har de lyckats att sänka kostnaderna och riktat om stödet till de som verkligen behöver det. Så långt är det bra.

Dock är det fortfarande för många som fastnar i försörjningsstöd och här behövs det skärpta motkrav för försörjningsstöd, för att kunna hjälpa fler att på sikt nå egen försörjning. Vi vill att kommunen ska ställa krav på deltagande i de insatser som erbjuds. Inte alla, men de flesta mår bra av att få krav och förväntningar att leva upp till. Genom att ha obligatorisk närvaro i aktiviteter tror vi möjligheterna ökar för individen att stärka sitt självförtroende och sina färdigheter, förbereda individen för arbetslivet och på så vis sannolikheten att nå egen försörjning. Självklart ska det vara utifrån vilka behov och möjligheter individen har.

Även om vi inte vill tro att det händer så finns det människor som försöker lura systemet. Ställer vi motkrav för att få försörjningsstöd blir det svårare. Stödet ska finnas för de som behöver det, inte för att finansiera kriminell verksamhet. För att bygga det samhälle vi gemensamt vill ha och för att ha en fungerande välfärd krävs att alla bidrar och arbetar efter sin förmåga. Lagstiftningen medger idag enbart att kommunen ställer krav på motprestation från de som söker ekonomiskt bistånd av arbetsmarknadsskäl. Vi tycker dock det är viktigt att aktiviteter erbjuds på heltid till de som inte står till arbetsmarknadens förfogande. Exempelvis en beroendeproblematik.

Här behöver socialförvaltningens och arbetsmarknadsenhetens organisation anpassas till jobbfokus – istället för omhändertagande. Det har ett viktigt signalvärde. Kommuner som är mer framgångsrika i frågan om arbetslinjen har ställt om sitt arbete med ekonomiskt bistånd till att fokusera på att få ut biståndsmottagare i arbete eller i insatser som ökar anställningsbarheten.

En väg att gå skulle kunna vara att socialtjänstens personal tillsammans med arbetsmarknadshandläggare redan vid första mötet planerar för insatser. Därefter kan beslut fattas.

Att ställa krav är att bry sig men den här motionen ställer högst krav på kommunen att erbjuda rätt aktiviteter så att människor får möjlighet att nå egen sysselsättning.

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:

  • att Kalmar kommun tar fram ett förslag på hur kommunen kan kräva aktivering i
    omfattning av bedömd arbetsförmåga för att erhålla försörjningsstöd.
  • att Kalmar kommun hittar nya och utvecklar de aktiviteter som erbjuds de som erhåller försörjningsstöd med fokus på sysselsättning.
  • att När en individ återkommer i försörjningsstöd inom ett år ska det anges som
    en negativ avvikelse i socialförvaltningens statistik.

Hanne Lindqvist (M), Christopher Dywik (KD), Lotta Wahlmino (L)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 26 juni 2023
Publicerad: 25 november 2022